Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

De Portefeuille van

Hoofdfunctie:
Director Profit Improvement DSM

Nieuwe toezichtfunctie:
Lid raad van commissarissen Delta

Diversiteit

‘Ik voorspel dat een-op-een omzetting van de huidige visitatiecommissies van Bedrijfstakpensioenpondsen (BPF-en) en grote Ondernemingspensioenfondsen in raden van toezicht zonder adequate flankerende maatregelen verkeerd zal uitpakken’, stelt Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Registe

De Portefeuille van

Hoofdfunctie:
CFRO en lid raad van bestuur APG Groep

Nieuwe toezichtfunctie:
Lid raad van commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten

Diversiteit

Raden van commissarissen en raden van toezicht zijn nog steeds te eenzijdig samengesteld. Het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders wil de diversiteit aan de top stimuleren met een actief benoemingsbeleid.

Er lijkt sprake van een zekere mythevorming rondom de benoemingen van vrouwelijke toezichthouders en commissarissen. Onterecht, vindt Olaf Smits van Waesberghe van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

Diversiteit wordt met de mond beleden, maar de praktijk blijkt nog altijd weerbarstig. Vrouwen in de raden van commissarissen zijn nog altijd schaars. Er is in Nederland zelfs niet één vrouwelijke president-commissaris.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief