Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Governance Pensioenfondsen

Een checklist met een aantal specifieke punten die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een profiel. 

Toolkit Governance Pensioenfondsen
Het werving- en selectieproces van een lid van het intern toezichtorgaan vraagt aandacht met betrekking tot voorbereiding en uitvoering. Deze checklist gaat in op de voorbereiding en uitvoering.
Toolkit Toezicht Onderwijs
De raad van toezicht heeft als taak om de eigen continuïteit en kwaliteit te bewaken. Een onderdeel daarvan is het daadwerkelijk beoordelen en toetsen van kandidaten.
Toolkit Toezicht Zorg

Het wervings- en selectieproces vraagt aandacht van  de raad van toezicht met betrekking tot  voorbereiding en uitvoering en moet resulteren in een goed samengestelde en functionerende raad. Van belang is ook aandacht te schenken aan wettelijke eisen en governanceregels.

Toolkit Toezicht Zorg

Het collectief profiel kan worden opgesteld aan de hand van  de volgende vragen:

Toolkit Toezicht Zorg

Zorg  voor continuïteit en kwaliteit in het  bestuur is een directe verantwoordelijkheid van  de raad van  toezicht. De raad van  toezicht dient alert te zijn op signalen die in praktijk kunnen worden gegeven en die kunnen duiden op noodzakelijke  veranderingen in de bestuurssamenstelling:

Toolkit Toezicht Zorg

Vragen te stellen vóór het al dan niet aanvaarden van het lidmaatschap van een raad van toezicht

Toolkit Toezicht Zorg

Bij de rol van  werkgever, die een toezichthoudend orgaan vervult, is de continuïteit van  de bestuurderspositie van  groot belang. Bovendien is deze positie als  geen ander van  invloed op de toekomst en het  reilen en zeilen van  de organisatie.

‘De praktijk zal het leren’
De Fit & Proper-toets mag niet tot een uitholling van de rol van de raad van commissarissen leiden. ‘We moeten goed monitoren of negatieve bijeffecten vragen om tijdige bijsturing en bijstelling op basis van ervaringen in de praktijk’, waarschuwt Peter Mulder, regio directeur/senior consultant GITP Bestuur & Toezicht.
Olaf Smits van Waesberghe (Nationaal Register) over 12,5 jaar werving en selectie
Veel gehoord: de rem op beloning voor toezichtfuncties maakt het vinden van geschikte kandidaten moeilijker. Directeur van Nationaal Register Olaf Smits van Waesberghe ziet dat niet. ‘Mensen doen het primair niet voor de beloning.’ Wel wordt de vacaturevijver leger en de leeftijd van de gemiddelde toezichthouder flink lager.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief