Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Remuneratie
Als de structuur van de beloning een verhoogd risico op excessief gedrag met zich meebrengt, moet een onderneming sterkere controles instellen, betoogt Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC. Tien praktische tips om de mogelijke bijwerkingen van bonussen beheersbaar te houden.
Remuneratie

Het wetsvoorstel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘wetsvoorstel WNT’) beoogt zowel de totale bezoldiging als de contractuele ontslagvergoeding van topfunctionarissen van onder meer woningcorporaties, netbeheerders (energiesector), organisaties in de on

Remuneratie

ING draaide de bonussen terug. Was dat terecht, vragen Fanou van Brugge en Hugo Reumkens van Van Doorne zich op juridische gronden af. ‘Ten aanzien van de vaststelling van de bezoldiging van bestuurders geldt dat deze bevoegdheid bij de RvC ligt.

De remuneratiecommissie staat bij de vaststelling van bestuurdersbeloningen voor een dilemma: aansluiten bij internationale beloningsmores versus maatschappelijke verontwaardiging en het risico van winstmanipulatie.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief