Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Transparantie over beloning verbeterd, maar ook nog veel vragen
EY beloningsonderzoek 2020
Slechts een beperkt aantal Nederlandse beursbedrijven voldoet volledig aan de intentie van de nieuwe SRD2-richtlijn. Het is een van de conclusies uit het EY-onderzoek naar de beloning van bestuurders in Nederland in 2019. Ook stijgen de lonen meer dan de gemiddelde cao-salarisverhogingen. Consultant bij EY People Advisory Services, Lennart Cox, vat het onderzoek samen en kijkt vooruit naar 2020. ‘Eerlijk, esthetisch en rechtvaardig.’
Einde mythe ‘zakkenvullende commissaris’?
Volgens de NCD krijgen commissarissen een uurloon van nog geen dertig euro. Paula Kager, beloningsspecialist van PwC, kraakt een aantal kritische noten over deze berekening.
De bestuurder en de WWZ
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli van dit jaar heeft ook gevolgen voor de positie van statutaire bestuurders. ‘Voor commissarissen een stevig punt van aandacht om het risico van procedures te vermijden’, concludeert Jos Pothof, partner Axyos in een beschouwing op het onderwerp.
Cases en toezichtkwesties
Het geïsoleerd hanteren van slechts één enkele insteek bij het vaststellen van de bestuurdersbeloning – bijvoorbeeld alleen de juridische – is geen solide basis voor een acceptabele beloning, stelt Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC. Zeven tips om het evenwichtiger te doen.
Round-up verlaging Topinkomens
Het was geen rustige kerst voor topinkomens in de (semi)publieke sector. Henk Jan van den Bosch en Martin Meijer van Axyos analyseren de ontwikkelen rond de WNT(2).
WNT 2 is van kracht vanaf 1 januari 2015
Het was geen rustige kerst voor topinkomens in de (semi)-publieke sector. Henk Jan van den Bosch en Martin Meijer van Axyos analyseren de ontwikkelen rond de WNT(2). Over onterechte verontwaardiging, grote haast en onzorgvuldigheid en dat er eigenlijk nu al sprake is van heel gematigd beleid.
Werkkostenregeling heeft gevolgen voor toezichthouders
De strikte toepassing van de WKR (werkkostenregeling) per 1 januari aanstaande moet aanleiding zijn voor toezichthouders/werkgevers om de kostenvergoedingen nog eens kritisch onder de loep te nemen, betoogt Jos Pothof van Axyos. ‘Pas op voor de dubbele verrassing.’
Verbeterde versie WNT behoeft nuance
Ron Steens, directeur GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management en voorzitter Raad voor Interim Management plaatst kanttekeningen bij de WNT 1. ‘Excessen in de beloning mogen teruggedrongen zijn, er komen andere problemen voor in de plaats.’
Toolkit Toezicht Onderwijs
Uitgangspunt van de wetgever tot op heden is dat leden van de raad van toezicht bij onderwijsinstellingen geen recht hebben op een beloning boven een onkostenvergoeding en niet-bovenmatig vacatiegeld.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een van de belangrijkste taken van de raad van toezicht is de zorg voor een goed samengesteld en functionerend (college van) Bestuur. De werkgeverstaak ligt vaak op het bord van de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht met commissies werkt zal dit de belangrijkste opgave van de remuneratie-commissie zijn.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief