Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Zorggovernance
De raden van toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties bevatten nog altijd meer mannen dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd is relatief hoog. Er komen steeds meer toezichthouders met een andere culturele achtergrond en ervaringsdeskundigheid is goed verankerd. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van de NVTZ onder de leden.
Governance Radar
Het is le dernier cri in corporate Nederland: de deur van de boardroom moet ook opengaan voor managers, bestuurders en commissarissen met een niet-Westerse achtergrond.
Essay over diversiteit
De werkgroep Diversiteit van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) streeft naar het versnellen van goedschikse verandering en is op zoek naar de gemeenschappelijke waarden van multicultureel toezicht. Het persoonlijke betoog van werkgroeplid Monica Haimé (links op de foto met haar dochter).
Pension fund governance
Het aantal vrouwen en jongeren in pensioenland is nog steeds te beperkt. Tijd voor concrete actie, aldus de initiatiefnemers van het Appèl voor meer diversiteit in de pensioenfondsorganen. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, over de oproep en de uitdaging waar de sector voor staat.
Column
Vrouwen willen van anderen leren, durven zich kwetsbaar op te stellen en communiceren persoonlijk en herkenbaar over hun inzichten en ervaringen. Dat pleit voor meer diversiteit in de bestuurskamer, aldus Caroline Zegers, partner Global Employer Services van Deloitte.
Gender diversity
Bedrijven met een vrouwelijke bestuursvoorzitter benoemen twee keer zoveel vrouwen in de board als bedrijven met een mannelijke ceo, blijkt uit internationaal onderzoek van Deloitte. Commissarissen kunnen door het benoemen van een vrouw aan de top dus een dubbelslag slaan op het gebied van diversiteit.
Interview
Nederlandse vrouwen hebben nog steeds een forse achterstand in managementfuncties én inkomen ten opzichte van mannen. De ongelijkheid is zelfs toegenomen, zo blijkt uit de jaarlijkse Global Gender Gap Index. Tijd voor intensiever toezicht op diversiteit en inkomensongelijkheid, aldus Henk Volberda, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en zelf commissaris.
Interview
Het wil maar niet opschieten met meer diversiteit aan de top. Marry de Gaay Fortman, voorzitter van de Stichting Topvrouwen, wil een positieve doorbraak forceren door een mentaliteitsverandering, speeddates en netwerkevents én een harde eis: minimaal de helft vrouwen op de longlist én shortlist voor vacante topposities.
Governance Radar
In de top-100 invloedrijke vrouwen van Management Scope staan vijftien vrouwelijke president-commissarissen, Petri Hofsté voorop. Een doorbraak die naar meer smaakt. Tijd om de dubbele puntentelling in de Wet Bestuur en Toezicht tijdelijk af te schaffen voor vrouwelijke voorzitters?
Diversiteit
Het thema diversiteit in de top van het bedrijfsleven is sterk in ontwikkeling. De initiatieven variëren van meer transparantie tot harde quota en van diversiteit naar geslacht tot diversiteit in brede zin, bij beursvennootschappen of andere grote vennootschappen. Jos Beckers, Geert Raaijmakers en Maarten ten Kate van NautaDutilh geven een overzicht van de laatste ontwikkelingen en kijken alvast vooruit naar 2016.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief