Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Fiscaal

Met ingang van 1 juli 2012 moeten ook commissarissen met slechts één toezichtfunctie btw gaan afdragen. Tot nu toe gold de btw-plicht alleen voor commissarissen met vier of meer toezichtfuncties.

Fiscaal

Met ingang van 1 januari 2013 worden alle bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig. Dit omdat de Nederlandse regelgeving in lijn moet worden gebracht met de Europese regels voor btw-ondernemerschap.

Governance Radar

Het amendement Heijnen maximeert de honoraria van toezichthouders in de publieke sector. Dat zou echter wel eens kunnen uitpakken als perverse prikkel voor juist hogere beloningen en een haasje-over effect.

Wet- en Regelgeving

De niet op winst gerichte sector dreigt de grote verliezer te worden van de wettelijke beperkingen aan het aantal toezichtfuncties en de honorering in de publieke sector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de politiek, stelt NCD-voorzitter Susanne Stolte.

Beloning

Commissarissen vinden hun beloning te laag ten opzichte van het risico van aansprakelijkheid als de zaken fout gaan. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Governance Radar

Volgens oud-Aegon-topman Kees Storm vormt de Balkenendenorm een bedreiging voor het toezicht op de financiële sector. Heeft Storm gelijk, of zou wat meer nederigheid passen in deze tijden van crisis, waarin het toezicht heeft gefaald en beloningsstructuren onder druk staan?

Remuneratie

Zowel bestuurders als commissarissen staan gereserveerd ten opzichte van extra voorzieningen voor commissarissen, zoals een leaseauto, aandelenpakket, of eigen werkkamer, zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young.

Jan-Michiel Hessels gaat als de nieuwe president-commissaris van Philips 110.000 euro per jaar verdienen. Daarmee wordt hij fors beter beloond dan de gemiddelde voorzitter van een onderneming met een two-tier board.

Meer dan de helft van de AEX- en AMX-genoteerde ondernemingen heeft de bezoldiging van commissarissen het afgelopen jaar verhoogd. Logisch, gezien de toegenomen zwaarte van het vak, concludeert PricewaterhouseCoopers.

Freelancers bijvoorbeeld zijn niet in dienst van de onderneming. Als ze een VAR-verklaring kunnen overleggen hoeft de onderneming die hen inhuurt geen sociale lasten af te dragen. Maar hoe is dat voor commissarissen? Ook zij worden periodiek ingehuurd.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief