Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Column
Het is de perpetuum mobile van governance: een beperkt aantal misstanden leidt tot wantrouwen, wantrouwen leidt tot maatregelen, de maatregelen werken niet, dat wekt wantrouwen, er komen nieuwe maatregelen enzovoorts. Hans Hoek van C3 over ‘de strijd tegen wanbestuur.’
Relevante boardroomtrends in 2015
Geert Raaijmakers, Maarten ten Kate en Jos Beckers van NautaDutilh schetsen negen relevante trends en ontwikkelingen voor commissarissen. Welke issues gaan in 2015 een rol spelen in de boardroom? Over sanity checks, boiler plates en meaningful audit reporting.
Governance Radar
Passage uit het interview met Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, elders in dit e-zine. Van Manen zegt in antwoord op de vraag Hoe staat de commissie tegenover naming & shaming van partijen die de code niet naleven, het volgende: ‘We hebben gekozen voor naming in plaats van shaming.'
Peter van Lieshout en Hildegard Pelzer (Governance Support) betogen dat de achilleshiel van het intern toezicht niet zo zeer het gebrek aan informatie is, maar het tijdig en passend interveniëren.
Column
De opvattingen over goed toezicht variëren nogal. Governance-adviseur Hans Hoek van C3 beschrijft een aantal stromingen, die onderling sterk verschillen en elkaar zelfs uitsluiten. ‘Overeenstemming over wat goed toezicht is ontbreekt.’
Past een externe RvC bij een partnershiporganisatie?
Marcel Wanrooy van GITP zoomt in op toezicht bij partnerorganisaties, maar ook op toezicht bij semipublieke instellingen en stelt zich daarbij de vraag: een RvC, maar namens wie?
In het Publiek Belang
Het gaat niet alleen om de aanstelling van de accountant door de RvC, ook moeten commissarissen indringend met de accountant spreken over zijn controleplan, de organisatierisico’s en de wijze waarop deze risico’s zijn ondervangen. Jack Lous en Auke de Bos van EY reageren op het rapport In het Publiek Belang.
De letterlijke kunst van goed toezicht
Fleur Spijker (Boekel De Nerée) en Sandra Boer (Art Partner en NVTC) willen een rol voor vreemde eenden in de toezichtbijt: kunstenaars. ‘Ons huidige model van toezicht, controle en tucht loopt vast.’
Congresverslag
Verbinding met stakeholder en samenleving, strategisch partnerschap en oog voor de kwaliteit van het onderwijs: het intern toezicht in het onderwijs is sterk in ontwikkeling, zo bleek tijdens het congres van het Nationaal Register rondom de uitreiking van de Toolkit Toezicht Onderwijs.
Bedrijf te leen
Voor een succesvolle rol als commissaris bij een familiebedrijf is het van groot belang dat zowel de familie als de commissaris zich verdiepen in elkaars verwachtingen en achterliggende motieven. Betoogt Ed van de Vijver van BDO Adviesgroep Familiebedrijven. Over een koude kermis, solvabiliteitsratio’s van 80% en al dan niet sturen op winst.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief