Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Governance
De zachte, maar sturende hand van gouvernante Maria in de film The Sound of Music bracht de Von Trapp-kinderen weer in het gareel. Conny Westdijk-Wilkes, vennoot van Custom Management, trekt de parallel met governance en schetst welke leiderschapslessen ceo’s en hun commissarissen van deze interim-bestuurder avant la lettre kunnen leren.
Column
Wat Hans Hoek (C3 Adviseurs en Managers) betreft, mag de agency-theorie van Jensen en Meckling direct de prullenbak in. ‘Helaas hebben we nog geen enkele theorie die het complexe spel van governance wel goed verklaart.’
Boardroom dynamics
Volgens de communis opinio ‘zitten toezichthouders te slapen’. Hans Hoek, partner van C3 adviseurs en managers denkt dat dit niet zo is. Hij gaat in de gezondheidszorg onderzoeken in welke mate en op welke manier raden van toezicht de raad van bestuur corrigeren en welke boardroomdynamiek daarmee gepaard gaat.
Governance
De raad van commissarissen van zorgconcern Meavita schoot ernstig tekort, oordeelde de Ondernemingskamer. Maarten Appels van Van Doorne geeft drie tips om de belangrijkste toezichtmissers te voorkomen.
Governance Radar
Bemoeien extern toezichthouders zich teveel met intern toezichthouders? Commissaris Henk Breukink vindt van wel. Maar elke interne toezichthouder krijgt de externe toezichthouder die hij of zij verdient. En die bestaat steeds vaker uit de pers en het grote publiek, zoals het dieselschandaal van Volkswagen en de ‘sportieve crisis’ van het Nederlands elftal maar weer eens aantonen.
Column
De governancewereld misbruikt het woord ‘eigenaarschap’ om zeggenschap van aandeelhouders, leden of burgers af te dwingen. Dat is onjuist, lost het werkelijke probleem niet op en leidt tot onbestuurbaarheid, betoogt Hans Hoek, partner van C3 adviseurs en managers.
Bestuursmodellen
De opkomst van het executive committee heeft geleid tot nieuwe governancevraagstukken. 'De Monitoring Commissie moet bij de herziening van de corporategovernancecode best practices vaststellen voor het toezicht op het exco, om de checks and balances te waarborgen', aldus Maarten Appels van Van Doorne.
Governance 2020
De Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders van de NCD op 12 oktober staat in het teken van Meerzicht - toezicht met meerwaarde - en wil de governance-agenda voor 2020 vormgeven.
Column
Het is de perpetuum mobile van governance: een beperkt aantal misstanden leidt tot wantrouwen, wantrouwen leidt tot maatregelen, de maatregelen werken niet, dat wekt wantrouwen, er komen nieuwe maatregelen enzovoorts. Hans Hoek van C3 over ‘de strijd tegen wanbestuur.’
Relevante boardroomtrends in 2015
Geert Raaijmakers, Maarten ten Kate en Jos Beckers van NautaDutilh schetsen negen relevante trends en ontwikkelingen voor commissarissen. Welke issues gaan in 2015 een rol spelen in de boardroom? Over sanity checks, boiler plates en meaningful audit reporting.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief