Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Boardroomdynamiek
Niet of te laat ingrijpen door de raad van commissarissen kan (familie)bedrijven in grote problemen brengen. Jan Willem Eyssen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, reikt inzichten aan voor adequaat en proactief toezicht. ‘Treed op of treed af.’ 
Human resources
Hoe weten commissarissen en toezichthouders of bestuurders nog voldoende zijn toegerust voor hun taken in een snel veranderende wereld? Een periodieke toetsing op competenties en gedrag biedt input voor een zo divers mogelijk samengesteld bestuur en een verbetering van de kwaliteit en effectiviteit, stellen Bert Kempen en Evelien Vlastuin, respectievelijk director en senior manager van KPMG Advisory.
Toezicht 2025
Organisaties moeten steeds wendbaarder worden. Geldt dat ook voor het bestuurlijke team? Riccardo Cevaal, director International Business GITP, vertaalde de principes van de agile-filosofie naar de boardroom. Wees als commissarissen wel voorzichtig bij toepassing en toetsing.
Onderzoek
De effectiviteit van raden van commissarissen wordt bepaald door sociale processen en groepsdynamiek: actief informatie halen en brengen, constructieve kritiek durven uiten en gedeelde verantwoordelijkheid, zo blijkt uit internationaal literatuuronderzoek van Brigitte Kroon, Tilburgs Instituut voor Familiebedrijven, een samenwerkingsverband van Tilburg University en PwC.
Boekbespreking
In de compacte digitale uitgave Nieuw toezicht leiden de auteurs de lezer langs alle cruciale factoren om succesvol toezicht vorm, inhoud en werkelijke betekenis te geven, aldus recensent Jacques Gerards, Bureau Bestuurlijk Advies.
Effectief bestuur
RvB- en RvC-voorzitters hebben een uitgebreider takenpakket en lopen daarmee een groter aansprakelijkheidsrisico. Boudewijn Waaijer en Anne Zijlstra van Boekel De Nerée, lichten er twee taken uit: zorgen voor het goed functioneren van de raad en scherp optreden tegen veelvuldig afwezige bestuurders of commissarissen.
Family governance
Onder auspiciën van Bakkenist, Custom Management en MESA family business consultants, kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast het familiebedrijf gegeven kan worden om succesvol in de markt te blijven staan.
Vakkundig voorzitterschap
Een goede president-commissaris is vooral bedreven in het ambachtelijk leiden van de commissarissenvergadering: van het stellen van de juiste vragen tot time-management.
Effectief toezicht
Sommige ceo’s zien net zo op tegen de commissarissenvergadering als tegen een bezoek aan de tandarts. Vijf tips voor een beter, sneller en effectiever verloop van de verplichte periodieke ‘controle’.
Small Business Governance

Veel ondernemingen met een directeur-grootaandeelhouder hebben een raad van commissarissen. Toch ontbreekt vaak de belangrijkste reden voor het hebben van een RvC: de scheiding van leiding en eigendom.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief