Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Mutaties
Woningcorporatie Vesteda heeft Seada van den Herik benoemd tot lid van het Supervisory Committee.
Samenstelling RvB en RvC
Streefcijfers, topvrouwendatabanken, diversiteitsprogramma’s of toch een wettelijk quotum? Paula Kager (PwC) over de vraag: hoe komen we tot een evenwichtiger m/v-samenstelling van raden van bestuur en raden van commissarissen? ‘Een combinatie van meerdere elementen draagt bij aan succes.’
Voorontwerp
Anne Zijlstra en Boudewijn Waaijer van BOEKEL bestudeerden het Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen. Ze stellen onder meer de vraag: hoe goed bent u op de hoogte van de taakuitoefening van uw collegae?
De top-13 van Van Doorne
Kandidaat-notaris Maarten Appels van Van Doorne neemt in dertien trends alvast een voorschot op wat u in 2016 op het terrein van governance kunt verwachten of waar u rekening mee moet houden.
Doe mee!

Voor de negende keer wordt Het Nationaal Commissarissen Onderzoek uitgevoerd. Thema dit jaar is: remuneratie.

Boardroom dynamics
Volgens de communis opinio ‘zitten toezichthouders te slapen’. Hans Hoek, partner van C3 adviseurs en managers denkt dat dit niet zo is. Hij gaat in de gezondheidszorg onderzoeken in welke mate en op welke manier raden van toezicht de raad van bestuur corrigeren en welke boardroomdynamiek daarmee gepaard gaat.
Corporate Media Governance
Aan het rijtje governancethema’s moet er nodig één worden toegevoegd, vindt de voormalige bedrijfsjournalist Peter Kempen (Grand Impulse): corporate media governance. ‘Ook voor de RvC ligt daar een belangrijke taak.’
Interview
Thuiszorgorganisatie Meavita ging ten onder. De bestuurlijk betrokkenen werden keihard door de Ondernemingskamer berispt. Ook de commissarissen faalden in hun toezicht op de zorginstelling. ‘Maar de OK spaarde de politiek te veel’, reageert hoogleraar governance in de semipublieke sector, Rienk Goodijk op de uitspraak.
Human Resource Management

Steeds meer organisaties gooien hun traditionele performance-managementsysteem overboord. Een groeiend aantal organisaties werkt met nieuwe, innovatieve systemen. Is er een stille revolutie gaande of is het oude wijn in nieuwe zakken? En wat is de relevantie voor commissarissen? Paula Kager beschouwt aan de hand van een nieuw PwC-rapport.

Benchmarkonderzoek 2014-2015
Jacques Gerards, Bestuurlijk Advies, las het benchmarkonderzoek Commissarissen van Aalt Klaassen en Herbert Rijken en concludeerde: ‘Hoopvol is dat het kritisch kijken naar eigen en andermans functioneren van commissarissen lijkt toe te nemen. De schroom is ingeruild voor een meer realistische kijk.’

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief