Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren
In deze maanden zijn instellingen in de (semi-)publieke sector druk bezig met hun jaarverslaggeving 2013. Hierin wordt voor de eerste keer de WNT-verslaggeving verplicht. Het is zaak voor de RvC (of RvT) en met name voor de audit- en de remuneratiecommissie om hierbij vinger aan de pols te houden, concluderen Henk Jan van den Bosch en Martin Meijer van Axyos WNT Advies.
Toolkit Commissariaat 2013

Doel, werking en taak van de kerncommissies in de raad van commissarissen/toezicht.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief