Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Governance Radar
Bijna twee derde van de aandeelhouders van ING stemde tegen decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dat de top van de bank hieraan geen persoonlijke consequenties verbindt, verdient vanuit governance-oogpunt een duim omlaag.     
Boekbespreking
Eén vraag dringt zich op bij lezing van het boek De Zaak Organon: waren de commissarissen zich ervan bewust dat de aandeelhouders te veel en de stakeholders te weinig in beeld waren? Een leerzame en goed beschreven casus, aldus recensent Jacques Gerards, Bureau Bestuurlijk Advies.
Toezicht bij startups en scale-ups
Voor jonge en innovatieve ondernemers is een raad van commissarissen flink wennen. Tot ze ontdekken dat commissarissen een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Het Governance Platform van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) helpt participatiecommissarissen hun rol nog beter te vervullen.
Toezicht bij startups en scale-ups

Participatiecommissarissen vertegenwoordigen de provincie als investeerder in startup of scale-up, maar moeten tegelijkertijd het belang van de vennootschap centraal stellen. Ze kunnen hun ervaringen met die spagaat en andere dilemma’s voortaan delen bij het Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. 

Shareholder engagement
Commissarissen moeten actiever betrokken zijn bij de dialoog tussen onderneming en aandeelhouders. Dit versterkt hun toezicht op de onderneming. Dat stellen PwC-partner en corporate governance-specialist Ruud Kok en hoogleraar kapitaalmarktcommunicatie Erik Roelofsen van Rotterdam School of Management.
Juridisch

Er lijkt sprake van een nieuwe trend om arbeidsintensieve bedrijfsactiviteiten in Nederland verder te reduceren of zelfs te ontmantelen en volledig te verplaatsen naar het buitenland. De zaak MSD-Organon is daarvan het jongste voorbeeld.

Aansprakelijkheid
Stemadviesbureau ISS adviseerde beleggers om op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bestuur en commissarissen van KPN geen decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beleid. Het besluit tot decharge werd uiteindelijk toch verleend. Daarmee is eventuele aansprakelijkstelling echter niet meteen van de baan.
Column

Kees van Oostenrijk is partner en vennoot bij Custom Management, interim-directeuren. Hij heeft verschillende commissariaten en vervult interim-directiefuncties, waarbij sprake is van strategische turnaroundsituaties en veranderingstrajecten.

Governance Radar


Om aandeelhouders meer bij het bedrijf te betrekken, wordt in Nederland nagedacht over het idee aandeelhouders te benoemen in selectiecommissies van commissarissen.

Medezeggenschap

Organon, RvC, Merck en OR hebben een time-out van vier maanden afgesproken om het conflict over de reorganisatie te bespreken en in goed overleg alternatieven te onderzoeken.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief