Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Boeken
De bundel Goede raad voor commissarissen is een inhoudelijk rijk boek, modern verwoord met veel toegevoegde waarde en praktijkadviezen voor toezichthouders en bestuurders, aldus recensent Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies.
Professionalisering
Het Register Certified Board Member toetst commissarissen en toezichthouders die bereid zijn tot zelfreflectie en tot investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. NCD-directeur Gerard van Vliet en Roos van Erp van het Register over nut en noodzaak van certificering.
Governance Radar
Kan een toelatingsexamen voor commissarissen falend toezicht voorkomen? Nee, maar het verhogen van de drempel voor toetreding tot de functie kan het toezicht wel helpen verbeteren.
Governance Radar
Bedrijven kunnen certificering inzetten tegen vijandige overnames, bij commissarissen fungeert het certificeren van de toezichthouder als beschermingswal voor kritiek uit de samenleving. Een white knight lijkt in beide gevallen misschien echter nog wel het effectiefst.
Regeling Bankierseed in consultatiefase
Cornélie Arnouts en Maurice Mooibroek van Boekel De Nerée zijn niet enthousiast over de eed voor bankiers zoals die er nu ligt. ‘Het gevaar dat de eedaflegging in aanzien zakt en door aanwezigen routinematig wordt doorlopen ligt hierdoor meer dan ooit op de loer.'
Professionalisering
Hoe denken commissarissen over de verplichte roulatie van accountants, dilemma’s rond koersgevoelige informatie, het belang van een Nederlandse kapitaalmarkt en het beheersen van ‘regeldruk’?
Congresverslag
Vertrouwen, integriteit, boardroomdynamiek en soft skills vormden de buzzwords tijdens het congres Commissariaat in ontwikkeling van het Nationaal Register, waarop ook de vernieuwde Toolkit Commissariaat en de Governance Kennisbank werden gepresenteerd.
Column

De toenemende complexiteit betekent niet alleen een verzwaring van de bestuursfunctie, maar ook van de functie van interne toezichthouder. Kun je zo veel van de toezichthouder verwachten? Ja, zegt Hildegard Pelzer van Governance Support. Toezichthouders moeten niet klagen, maar doen.

Onderzoek

Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vinden dat ze de afgelopen jaren een kwaliteitssprong hebben gemaakt. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek op een FINEM-rapport uit 2008, uitgevoerd door Aalt Klaassen en Herbert Rijken.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief