Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

INTERVIEW
De Wet Bestuur en Toezicht is inclusief het amendement Irrgang bijna drie jaar oud. Wettelijk is de minister van Justitie verplicht om de wet dan te evalueren. Om er geen hamerstuk van te maken waar nooit meer iemand iets van hoort, heeft professor Goos Minderman in opdracht van Nationaal Register een enquête ontwikkeld om de minister meer focus te bieden in zijn evaluatie.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt ondermeer de grenzen vast van de honorering van bestuurders en commissarissen van semi-publieke organisaties.

Interview

Michiel Wolfswinkel, tot voor kort CFO bij Qurius en lector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed drievoudig onderzoek: naar dubbelfuncties in het commissariaat, naar het effect van communicatie op aandeelhouderswaarde bij herstructureringen van Philips en naar de gevolgen van beschermingsc

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief