Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Cultural & Behavioral Governance

‘Het is jammer dat raden van toezicht in zorginstellingen kortetermijnoplossingen zoeken. Meer oog voor waardegedreven en daarmee duurzame maatregelen voorkomt veel gedoe, negatieve publiciteit en Kamervragen’, betoogt Siety de Jager van Custom Management Interim-directeuren.

‘In de gezondheidszorg is de raad van bestuur de nek waar alles om draait, het lijkt wel of het hoofd geen verbinding meer heeft met de rest van het lichaam’, constateert Marianne Waling-Huijsen van het bureau Met Waarden Helen.

Zorggovernance

In de zorg – klassiek gedomineerd door stichtingsvormen – neemt het aantal BV’s toe. Dat vergt nieuwe stuurmanskunst, betoogt Siety de Jager, vennoot Custom Management Interim-directeuren.

De nieuwe Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) die op 1 januari 2006 in werking is getreden stelt transparantie-eisen aan de bestuursstructuur en het toezicht op zorginstellingen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, maar er zit meer in de pijplijn.

Zorggovernance

De meeste medewerkers in zorginstellingen weten niet van het bestaan van een raad van toezicht, laat staan van de uitgevoerde taken, bleek dit voorjaar uit een onderzoek van het FNV. Werkbezoeken van de RvT kunnen helpen de zichtbaarheid te vergroten.

Minister Hoogervorst van VWS denkt na over een vorm van visitatie voor raden van toezicht. Dat zei Hoogervorst op een congres waarvoor hij de toezichthouders van zorginstellingen had uitgenodigd.

Zorggovernance

Falend beleid heeft vaak financiële consequenties. Maar in de zorg kunnen de gevolgen van misstanden op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel erger zijn.

Governance Radar

Als we het boekje Beter worden, de curatieve zorg in 2018 van Berenschot mogen geloven, staan ons (opnieuw) grote veranderingen in het zorgsysteem te wachten. Moeten toezichthouders zich daar nu al mee bezig gaan houden?

Column

‘Wanneer je kwaliteit wilt, dan moet je er goed voor betalen, is een eigentijdse maatschappelijke filosofie.

Het leven van de zorgbestuurder is er niet gemakkelijker op geworden. Meer zorgbestuurders dan ooit hebben dit jaar het veld moeten ruimen, zo meldde Zorgvisie onlangs in haar augustusnummer.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief