Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Opstellers van verantwoordingen in de gezondheidszorg hebben te maken met een groot aantal stakeholders die afzonderlijke, gespecificeerde informatie eisen, veranderende waarderingsgrondslagen en nieuwe subsidieregels.

Risicomanagement

Marktwerking in de zorg brengt gewenste en minder gewenste bewegingen op gang. De ongewenste worden zo snel mogelijk gerepareerd. Maar ad-hoc repareren werkt niet. De fundamentele problemen worden niet opgelost, concludeert Siety de Jager, vennoot van Custom Management.

Regelgeving

Sinds 2006 is de Zorgbrede Governancecode van kracht voor de brancheorganisaties NVZ, NFU, ActiZ, GGZ Nederland en VGN. Twee jaar later besloten de brancheorganisaties om de naleving van de code, het destijds ingevoerde handhavingsysteem en de code zelf te evalueren.

Zorggovernance

In de zorg hebben zich majeure governanceproblemen voorgedaan, zoals bij de IJsselmeerziekenhuizen, Meavita en Philadelphia. De druk van de publieke opinie brengt ook de politiek in beweging. Zo dreigt toezicht op toezicht gestapeld  te worden.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief