Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Toezicht Zorg

De werkwijze van  de raad van  toezicht wordt vastgelegd in een afzonderlijk reglement. Inmiddels zijn er vele  voorbeeldreglementen raad van  toezicht in omloop.

Toolkit Toezicht Zorg

Het wervings- en selectieproces vraagt aandacht van  de raad van toezicht met betrekking tot  voorbereiding en uitvoering en moet resulteren in een goed samengestelde en functionerende raad. Van belang is ook aandacht te schenken aan wettelijke eisen en governanceregels.

Toolkit Toezicht Zorg

Het collectief profiel kan worden opgesteld aan de hand van  de volgende vragen:

Toolkit Toezicht Zorg

Zorg  voor continuïteit en kwaliteit in het  bestuur is een directe verantwoordelijkheid van  de raad van  toezicht. De raad van  toezicht dient alert te zijn op signalen die in praktijk kunnen worden gegeven en die kunnen duiden op noodzakelijke  veranderingen in de bestuurssamenstelling:

Toolkit Toezicht Zorg

Vragen te stellen vóór het al dan niet aanvaarden van het lidmaatschap van een raad van toezicht

Toolkit Toezicht Zorg

De raad van commissarissen/ raad van toezicht dient ieder jaar een zelfevaluatie te ondergaan. Dit kan de raad zelf doen, of daarbij gebruik maken van een externe begeleider.  Het is raadzaam minstens 1 maal per 3 á 4 jaar de zelfevaluatie te laten doen door een externe begeleider.

Toolkit Toezicht Zorg
  • Is het  profiel van  de raad van commissarissen/raad van toezicht (RvC/RvT) up-to-date, aangepast aan de meest recente ontwikkelingen en behoeften aan kennis, ervaring en vaardigheden?
Toolkit Toezicht Zorg

Voor een goed zicht  op het  functioneren van  de bestuurder is het noodzakelijk om  doelstellingen te bepalen waaraan getoetst en waarop beoordeeld kan worden.

Toolkit Toezicht Zorg

Bij de rol van  werkgever, die een toezichthoudend orgaan vervult, is de continuïteit van  de bestuurderspositie van  groot belang. Bovendien is deze positie als  geen ander van  invloed op de toekomst en het  reilen en zeilen van  de organisatie.

Toolkit Toezicht Zorg
  • Is het bestaan van een (potentieel) tegenstrijdig belang steeds schriftelijk vastgelegd?

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief