Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Verslag symposium Goed Bestuur Branche en Beroep
De bijzondere governancestructuur van branche- en beroepsorganisaties vraagt om stevige besturen met een open oog voor de belangen van de leden, bleek tijdens het symposium rond de verschijning van de Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep.
Dit keer: de rolverdeling in de top van een brancheorganisatie
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Een zorgvuldig wervings- en selectieproces vergt de nodige aandacht, zowel wat betreft voorbereiding als uitvoering. Deze checklist behandelt diverse aandachtspunten.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Het is voor het bestuur van belang om tijdig in te grijpen bij signalen die op disfunctionaliteit wijzen. Deze checklist beschrijft diverse waarschuwingssignalen.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Deze checklist bevat de belangrijkste attentiepunten bij het afsluiten van een verzekering ter zake van het risico van aansprakelijkheid van de bestuurder.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Enkele overwegingen bij het maken van de juiste keuze voor het vermogensbeheer.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Elk bestuur vergadert, meer of minder formeel. Een vergadering is een bijeenkomst met als doel besluiten voor te bereiden en te nemen, de uitvoering ervan te volgen en het gebruik van de beschikbare en toegewezen middelen te controleren. Vergaderen is altijd kostbaar in tijd en energie.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Statuten van stichtingen en verenigingen kennen vele verschijningsvormen. Het is dan ook niet mogelijk om een voorbeeld van statuten van een stichting of vereniging te geven die in alle situaties als basis kan worden gebruikt.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Iedere stichting of vereniging heeft te maken met een bestuur. Deze checklist biedt u hulp bij het selecteren en kiezen van een nieuw lid van een bestuur.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

In deze checklist staan diverse vragen die voor het bestuur van belang zijn in het kader van het beheer en uitgave van de middelen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief