Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice
In de jaaragenda van het toezicht wordt in het voorjaar de eerste aanzet gegeven tot de issues die tijdens de commissarissenvergadering over strategie in het najaar centraal zullen staan. Een goed moment om als commissaris nu alvast stil te staan bij de vragen die u de directie of raad van bestuur moet stellen en welke stuur- en monitorinformatie u nodig hebt om na de strategische besluitvorming grip te houden op de uitvoering.
Boeken

Heeft de nieuwe Toolkit Commissariaat eigenlijk nog wel de juiste titel? Of zou ‘Zakboek Commissariaat’ een betere zijn? Hoe dan ook, de rijke inhoud ervan is onmisbaar voor elke toezichthouder en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken, aldus Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies en het Instituut Governance & Leiderschap.

Toolkit Commissariaat 2013

Het interview door de selectiecommissie RvC moet grondig worden voorbereid. De inhoud en agenda van het interview zijn van belang, evenals goede procedurele afspraken en sociale mores. Deze best practices helpen u hierbij. Voorbeelden van interviewvragen kunt u in deze checklist vinden. 

Toolkit Commissariaat 2013

De selectiecommissie RvC dient potentiële kandidaten grondig te interviewen alvorens tot een keuze te komen. Welke vragen hierbij van waarde zijn hangt uiteraard af van de functie. In deze checklist treft u de meest relevante vragen aan. Veel succes bij de screening!

Toolkit Commissariaat 2013

Iedere bestuurder en commissaris kent de bestuursaansprakelijkheidsverzekeringspolis. Welke clausules zijn van belang bij het afsluiten cq het verlengen van deze polis? In deze checklist wordt hier nader op ingegaan.

Toolkit Commissariaat 2013

Vragen die u zichzelf als bestuurder of commissaris dient te stellen in het kader van de beperking van het risico van aansprakelijkheidstelling. Aanvullend is een vragenlijst opgenomen in het kader van de vrijwaring en vrijtekening van de bestuurder/commissaris.

Toolkit Commissariaat 2013

Praktische en uitgebreide checklist ten behoeve van het werving- en selectieproces van een commissaris van een vennootschap, zowel in het kader van de voorbereiding, als de executie ervan.

Toolkit Commissariaat 2013

Checklist voor de raad van commissarissen in geval van disfunctioneel optreden van het bestuur dan wel bij het (blijvend) achterblijven van de beloofde resultaten.

Toolkit Commissariaat 2013

Model reglement raad van commissarissen van een vennootschap.

Toolkit Commissariaat 2013

Model reglement auditcommissie van een vennootschap.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief