Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Er lijkt sprake van een zekere mythevorming rondom de benoemingen van vrouwelijke toezichthouders en commissarissen. Onterecht, vindt Olaf Smits van Waesberghe van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

Zorggovernance

Falend beleid heeft vaak financiële consequenties. Maar in de zorg kunnen de gevolgen van misstanden op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel erger zijn.

De raad van commissarissen/raad van toezicht vormt een wezenlijk onderdeel van good governance. Wie zorgt ervoor dat hij zijn taken professioneel vervult? Dat doet dit toezichthoudend orgaan in belangrijke mate zelf en dat is lastig.

Best Practice

‘Ik ben net gestopt als CEO van een middelgroot bedrijf, heb net een commissariaat aanvaard en heb nog een aanvraag liggen voor een toezichtfunctie.

De remuneratiecommissie staat bij de vaststelling van bestuurdersbeloningen voor een dilemma: aansluiten bij internationale beloningsmores versus maatschappelijke verontwaardiging en het risico van winstmanipulatie.

Verantwoording

Een van de lessen van de financiële crisis is dat partijen in de markt beter moeten communiceren over risico’s. Ook de informatie vanuit de raad van commissarissen moet beter, bijvoorbeeld in het jaarlijkse RvC-verslag.

‘In de gezondheidszorg is de raad van bestuur de nek waar alles om draait, het lijkt wel of het hoofd geen verbinding meer heeft met de rest van het lichaam’, constateert Marianne Waling-Huijsen van het bureau Met Waarden Helen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief