Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Best practice
Soms hebben een interim-bestuurder en een raad van commissarissen zelf juridische ondersteuning nodig om aansprakelijkstelling te voorkomen. Dat kan echter gemakkelijk leiden tot juridisering. Peter van den Bent, vennoot bij Custom Management Interim Directeuren, bespreekt dit dilemma aan de hand van een casus. Welke rol ziet hij voor de commissarissen?
Best Practice
In het kader van de bestrijding van faillissementsfraude, heeft de Tweede Kamer op 23 juni het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel – naar verwachting in de loop van 2016 – geldend recht worden. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor de praktijk van bestuurders en commissarissen. Menno Sijstermans, associate van Houthoff Buruma, schetst de implicaties van het bestuursverbod.

De begin 2013 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht stelt ondermeer eisen aan het aantal nevenfuncties en de M/V verdeling in raden van commissarissen van grote rechtspersonen. Dit geldt ook voor pensioenfondsen.

Best Practice

Wim van den Goorbergh, oud-CFO Rabobank en toezichthouder bij onder meer NIBC, Bank Nederlandse Gemeenten, Mediq, DELA en Radboud, reageerde op een verhaal over de wet Irrgang in de vorige Governance Update. Hij heeft een aantal prangende vragen.

Fiscaal

Met ingang van 1 januari 2013 worden alle bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig. Dit omdat de Nederlandse regelgeving in lijn moet worden gebracht met de Europese regels voor btw-ondernemerschap.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief