Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice
Elke uitgave buigt een panel van governancespecialisten en ervaringsdeskundigen zich over een vraag, dilemma of minicasus op het gebied van toezicht houden. Dit keer: Welke speelruimte heeft de RvC voor de toekenning van speciale bonussen ‘buiten de kaart om’?

De remuneratiecommissie staat bij de vaststelling van bestuurdersbeloningen voor een dilemma: aansluiten bij internationale beloningsmores versus maatschappelijke verontwaardiging en het risico van winstmanipulatie.

De beloning van bestuurders staat opnieuw ter discussie. Ook de kritiek op het functioneren van de remuneratiecommissie neemt toe. Mercer inventariseerde tien best practices voor beloningscommissies.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief