Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Zorggovernance

Falend beleid heeft vaak financiële consequenties. Maar in de zorg kunnen de gevolgen van misstanden op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel erger zijn.

Projectmanagement

Ook een raad van commissarissen of een raad van toezicht kan het zich niet veroorloven dat projecten, zoals bijvoorbeeld automatiseringen, investeringen, herpositionering of grootscheepse reorganisaties uitlopen of mislukken. Immers, dit bedreigt de continuïteit van de onderneming.

‘In de gezondheidszorg is de raad van bestuur de nek waar alles om draait, het lijkt wel of het hoofd geen verbinding meer heeft met de rest van het lichaam’, constateert Marianne Waling-Huijsen van het bureau Met Waarden Helen.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief