Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice
In de jaaragenda van het toezicht wordt in het voorjaar de eerste aanzet gegeven tot de issues die tijdens de commissarissenvergadering over strategie in het najaar centraal zullen staan. Een goed moment om als commissaris nu alvast stil te staan bij de vragen die u de directie of raad van bestuur moet stellen en welke stuur- en monitorinformatie u nodig hebt om na de strategische besluitvorming grip te houden op de uitvoering.
Toolkit Commissariaat 2013

Het interview door de selectiecommissie RvC moet grondig worden voorbereid. De inhoud en agenda van het interview zijn van belang, evenals goede procedurele afspraken en sociale mores. Deze best practices helpen u hierbij. Voorbeelden van interviewvragen kunt u in deze checklist vinden. 

Toolkit Commissariaat 2013

Model convenant voor de ondernemingsraad en de raad van commissarissen in het kader van de omgang met elkaar en de benoemingsprocedure van een lid rvc, op voordracht van de ondernemingsraad.

Toolkit Commissariaat 2013

Voorbeeld aanstellingsbrief van een (te benoemen) lid van de raad van commissarissen van een vennootschap

Toolkit Commissariaat 2013

Uitwerking van praktische aspecten middels een checklist voor de jaarlijkse strategiedag van de raad van commissarissen met het bestuur (en overige stakeholders).

Toolkit Commissariaat 2013

Checklist en achtergrond bij het strategisch besluitvormingsproces en de daaraan ten grondslag liggende informatievraag van de raad van commissarissen.

Toolkit Commissariaat 2013

Hoe geven wij vanuit de raad van commissarissen invulling aan de relatie met de bankier, praktische aspecten ter overweging.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practice: elementen (niet-juridisch), bij het -aankomend- ontslag van de bestuurder, tijdens de procedure en communicatie-aspecten.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practices voor het monitoren van de implementatie van de strategie van de onderneming.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practice ten aanzien van beoordelingscriteria voor de performance van de bestuurder van de vennootschap.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief