Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Governance-onderzoek

Volgens de commissie-Scheltema fungeerde de raad van commissarissen van DSB meer als een adviesorgaan dan als volwaardig toezichthoudend orgaan.

Onderzoek

Als het gaat om onafhankelijkheid en diversiteit, zijn raden van commissarissen niet optimaal samengesteld, zo blijkt uit het Nationale Commissarissen Onderzoek 2008. Daarnaast hebben commissarissen onvoldoende zicht op hun stakeholders en wordt er niet scherp genoeg geëvalueerd.

Governance Onderzoek

Bestuurssecretarissen zien zichzelf als het geweten van de organisatie op het gebied van goed  bestuur, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van PricewaterhouseCoopers en NIVE Nederlandse Vereniging voor Managers onder secretarissen van beursfondsen, niet-beursgenoteerde ondernemingen en (semi

Het is droevig gesteld met het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Zeker in vergelijking met Engeland.

Nationaal Commssarissen Onderzoek

Het old boys network lijkt aan kracht in te boeten: commissarissen krijgen hun functie minder vaak op grond van hun netwerk en vaker via een headhunter of openbare werving, zo blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos van de Erasmus Universiteit

Op 18 maart werd tijdens De Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 aangeboden aan Paul Koster van de Autoriteit Financiële Markten. In dit onderzoek worden kenmerken, opvattingen en werkwijzen van commissarissen in Nederland gepresenteerd.

Bestuur en toezichthouders in de zorgsector ‘schurken’ soms wat te dicht tegen elkaar aan. Formeel vormen bestuur en toezichthouders een two tier-board, maar in de praktijk lijken ze soms één board te vormen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief