Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Complexe toezichtrol in boeiend krachtenveld  
Een nieuw onderzoek naar het toezicht bij tussenholdings wil ervaringen, dilemma’s en best practices in kaart brengen. Inge Brakman, voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en zelf commissaris van de Nederlandse organisaties van Accenture, DSM en Shell, roept op tot het invullen van de enquête: ‘Samen kunnen we het toezicht op tussenholdings sterker maken.’
Commissarissenonderzoek
Commissarissen vinden de werkgeversrol een belangrijke rol. Zij hebben duidelijke ideeën over de samenstelling van de RvC en de competenties waaraan de CEO moet voldoen. Wel lopen de meningen uiteen over het belang van bepaalde selectieprocedures, diversiteit en over de zittingstermijnen. Dat en meer blijkt het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2016.
Selectie en benoeming

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de tiende keer uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek tot meerdere publicaties geleid en heeft het bijgedragen aan het debat rondom bestuur en toezicht in verschillende sectoren.

Remuneratie
Commissarissen vinden dat ze een kwart meer beloning zouden moeten krijgen, zijn verdeeld over variabele beloning en vinden de angst voor vertrek van bestuurders naar het buitenland overdreven. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek.
Interview
Commissarissen vinden dat de evaluatie van raad van bestuur-leden beter kan. Beter móet. Onderliggend is er sprake van een prangender vraagstuk, zeggen onderzoekers Aalt Klaassen en Herbert Rijken. ‘Kijk je door de cijfers heen, dan zeggen de commissarissen eigenlijk: we hebben lang niet altijd de juiste benoemingen gedaan.’
Nationaal Commissarissen Onderzoek
Commissarissen waarderen accountants vooral vanwege hun traditionele rol bij de keiharde cijfers en minder om hun bijdrage aan cultuur en gedrag in de top en toekomstige risico’s. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 naar de rol van de accountant onder bijna driehonderd commissarissen.
Nationaal Commissarissen Onderzoek
Commissarissen waarderen accountants vooral vanwege hun rol bij de keiharde cijfers en minder om hun bijdrage aan de tone at the top, blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014.
Onderzoek
Het Nationaal Commissarissen Onderzoek richt zich dit jaar op de relatie tussen de commissaris en de accountant, naast algemene vragen over de commissaris en het commissariaat.
Meer tijd voor toezicht dan voor advies
FAMILY GOVERNANCE
De raad van advies is bij familiebedrijven een relatief populaire oplossing, die bij veel ondernemers tot tevredenheid leidt.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief