Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Tias-Nimbas/NR onderzoek (2011) naar het functioneren, samenstelling en werkwijze van de raden van toezicht in zorgorganisaties.

Praktijk governance-onderzoek naar de werking van raden van toezicht in de zorgsector. Met behulp van een enquete is inzicht verkregen in de 'drie rollen' van de raad van toezicht, te weten, toezichthouder, werkgever en adviseur.

Onderzoeksrapport

Sinds de wijziging van de structuurregeling in oktober 2004 is het samenspel (of het ontbreken daarvan...) van ondernemingsraad en raad van commissarissen van structuur vennootschappen vaker onderwerp van onderzoek geweest.

Uitgave Nationaal Register

Eerste verkennend onderzoek (2011) naar de ervaringen met visitatiecommissies als vorm van intern toezicht in de pensioensector. Via een benchmark worden de resultaten en ervaringen met werkwijze, inbreng en resultaten van visitatiecommissies in de pensioensector onder de loep genomen.

Een paar jaar lang leek de raad van commissarissen bij grotere en middelgrote ondernemingen leeg te lopen. Maar die trend is deels gekeerd, zo blijkt uit langjarig onderzoek door Elite Research, Governance University en hogeschool INHolland.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief