Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Einde mythe ‘zakkenvullende commissaris’?
Volgens de NCD krijgen commissarissen een uurloon van nog geen dertig euro. Paula Kager, beloningsspecialist van PwC, kraakt een aantal kritische noten over deze berekening.
Samenstelling RvB en RvC
Streefcijfers, topvrouwendatabanken, diversiteitsprogramma’s of toch een wettelijk quotum? Paula Kager (PwC) over de vraag: hoe komen we tot een evenwichtiger m/v-samenstelling van raden van bestuur en raden van commissarissen? ‘Een combinatie van meerdere elementen draagt bij aan succes.’
Doe mee!

Voor de negende keer wordt Het Nationaal Commissarissen Onderzoek uitgevoerd. Thema dit jaar is: remuneratie.

Benchmarkonderzoek 2014-2015
Jacques Gerards, Bestuurlijk Advies, las het benchmarkonderzoek Commissarissen van Aalt Klaassen en Herbert Rijken en concludeerde: ‘Hoopvol is dat het kritisch kijken naar eigen en andermans functioneren van commissarissen lijkt toe te nemen. De schroom is ingeruild voor een meer realistische kijk.’
Congresverslag
Even leek de geest van Irrgang uit de fles tijdens het congres 'U wordt gemaximeerd' over de Wet Bestuur en Toezicht. Maar met name Henk Breukink ‘het is belachelijk alle rechtspersonen over één kam te scheren’ en Commissaris van de Koning Johan Remkes ‘de wet is een parlementaire krokodil’, gooiden olie op het vuur. Toen stak de storm toch weer op en klonk massaal de roep bij de aanwezige commissarissen om alsnog de wet aan te passen.
Management summary
Sinds 1 juli 2014 zijn de regels over de governance van pensioenfondsen door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gewijzigd. Door deze wet is een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd: het onafhankelijk model.
Pension Fund Governance
Een vijfde van de pensioenfondsen heeft geen vrouw in de top en twee derde geen jongere in het bestuur, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het Nationaal Register. Het aansluitende symposium Kwaliteit in besturing stond in het teken van blauwe vrouwen, het ‘jongerenprobleem’ en de excuus-Fatima.
Onderzoek
U kunt nog tot 21 november deelnemen aan het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014. Thema: de relatie tussen de commissaris en de accountant.
Accountancy
De informatieoverdracht tussen accountant en commissarissen is voor verbetering vatbaar, blijkt uit onderzoek van BDO. Dat geldt vooral voor de kwaliteit van de interne risicoanalyse, de tone-at-the-top, IT en duurzaamheid. Marc Steehouwer van BDO doet een drietal aanbevelingen om de informatiekloof te overbruggen.
Zeggenschap
Aandeelhouders stemmen steeds vaker tegen decharge van de raad van commissarissen, uit protest tegen bezoldigingsbeleid of governance, blijkt uit een evaluatie van Eumedion.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief