Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Pension fund governance

Niet-uitvoerend bestuurders van pensioenfondsen met een one-tier board ervaren hun dubbelrol als complex, blijkt uit onderzoek van GPSS Pensioen governance op koers. Partners Selma Smit en Paulien Siegman bespreken de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.   

Samenstelling RvB en RvC
Streefcijfers, topvrouwendatabanken, diversiteitsprogramma’s of toch een wettelijk quotum? Paula Kager (PwC) over de vraag: hoe komen we tot een evenwichtiger m/v-samenstelling van raden van bestuur en raden van commissarissen? ‘Een combinatie van meerdere elementen draagt bij aan succes.’
Doe mee!

Voor de negende keer wordt Het Nationaal Commissarissen Onderzoek uitgevoerd. Thema dit jaar is: remuneratie.

Management summary
Sinds 1 juli 2014 zijn de regels over de governance van pensioenfondsen door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gewijzigd. Door deze wet is een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd: het onafhankelijk model.
Uitgave Nationaal Register

Eerste verkennend onderzoek (2011) naar de ervaringen met visitatiecommissies als vorm van intern toezicht in de pensioensector. Via een benchmark worden de resultaten en ervaringen met werkwijze, inbreng en resultaten van visitatiecommissies in de pensioensector onder de loep genomen.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief