Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Toolkit Toezicht Onderwijs
Het reglement raad van toezicht is een document waarin regels worden vastgelegd voor de volgende twee categorieën relaties: • de relaties binnen de raad van toezicht; • de relatie tussen intern toezicht en bestuur.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een van de taken van de raad van toezicht is erop toezien of de onderwijsinstelling voldoet aan de de algemene beginselen van behoorlijke medezeggenschap en meer in brede zin of de bestuurder een goed stakeholderbeleid heeft ontwikkeld.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Bij fusies en overnames in het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat beide partijen in de onderzoekfase bij elkaar in de keuken kijken. Een dergelijk onderzoek wordt een due diligence genoemd.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Het Burgerlijke Wetboek kent geen verbod op het vertegenwoordigen van tegenstrijdige belangen, wel geeft het minimale regels voor de bevoegdheid de eigen rechtspersoon te vertegenwoordigen en biedt het de mogelijkheid in de statuten voorzieningen te treffen voor de omgang met tegenstrijdige belangen.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een van de belangrijkste taken van de raad van toezicht is de zorg voor een goed samengesteld en functionerend (college van) Bestuur. De werkgeverstaak ligt vaak op het bord van de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht met commissies werkt zal dit de belangrijkste opgave van de remuneratie-commissie zijn.
Toolkit Governance Pensioenfondsen

Het bestuderen van documenten vormt een belangrijk onderdeel van de taak van het interne toezicht. Hieronder volgt een limitatieve opstelling:

Toolkit Governance Pensioenfondsen

Deze practices volgen niet uit de wet, maar zijn een compilatie van ervaringen van de schrijvers van deze Toolkit en van een door DNB bijeengeroepen groep interne toezichthouders.

Interne controle

Je kunt geen krant openslaan of er is wel berichtgeving over fraude, omkoping of onethisch handelen. Is fraude echt zo wijdverbreid als het soms lijkt?

Welke onderwerpen horen dit jaar op de agenda voor de commissarissenvergadering?
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Een zorgvuldig wervings- en selectieproces vergt de nodige aandacht, zowel wat betreft voorbereiding als uitvoering. Deze checklist behandelt diverse aandachtspunten.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief