Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Toolkit Toezicht Onderwijs
Een BCA-polis, basisverzekering tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en intern toezichthouders, bevat doorgaans limiteringen en uitsluitingen, die van geval tot geval op hun wenselijkheid getoetst moeten worden.
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Deze checklist bevat de belangrijkste attentiepunten bij het afsluiten van een verzekering ter zake van het risico van aansprakelijkheid van de bestuurder.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Een bestuurder voelt zich persoonlijk betrokken bij zijn organisatie. Hij is hoofdelijk aansprakelijkheid voor de activiteiten die hij voor zijn organisatie verricht, maar wil de daaraan verbonden risico’s beperken.

Toolkit Commissariaat 2013

Vragen die u zichzelf als bestuurder of commissaris dient te stellen in het kader van de beperking van het risico van aansprakelijkheidstelling. Aanvullend is een vragenlijst opgenomen in het kader van de vrijwaring en vrijtekening van de bestuurder/commissaris.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief