Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Best Practice
In de jaaragenda van het toezicht wordt in het voorjaar de eerste aanzet gegeven tot de issues die tijdens de commissarissenvergadering over strategie in het najaar centraal zullen staan. Een goed moment om als commissaris nu alvast stil te staan bij de vragen die u de directie of raad van bestuur moet stellen en welke stuur- en monitorinformatie u nodig hebt om na de strategische besluitvorming grip te houden op de uitvoering.
Remuneratie
Is het wenselijk om commissarissen deels te belonen in aandelen, zoals de commissie-Van Manen voorstelt? Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC, People and Organisation, schetst de argumenten voor en tegen en geeft praktische handvatten voor de invoering van de nieuwe honoreringsvorm.
Interne controle

Je kunt geen krant openslaan of er is wel berichtgeving over fraude, omkoping of onethisch handelen. Is fraude echt zo wijdverbreid als het soms lijkt?

Welke onderwerpen horen dit jaar op de agenda voor de commissarissenvergadering?
Toolkit Commissariaat 2013

Het interview door de selectiecommissie RvC moet grondig worden voorbereid. De inhoud en agenda van het interview zijn van belang, evenals goede procedurele afspraken en sociale mores. Deze best practices helpen u hierbij. Voorbeelden van interviewvragen kunt u in deze checklist vinden. 

Toolkit Commissariaat 2013

De selectiecommissie RvC dient potentiële kandidaten grondig te interviewen alvorens tot een keuze te komen. Welke vragen hierbij van waarde zijn hangt uiteraard af van de functie. In deze checklist treft u de meest relevante vragen aan. Veel succes bij de screening!

Toolkit Commissariaat 2013

Iedere bestuurder en commissaris kent de bestuursaansprakelijkheidsverzekeringspolis. Welke clausules zijn van belang bij het afsluiten cq het verlengen van deze polis? In deze checklist wordt hier nader op ingegaan.

Toolkit Commissariaat 2013

Vragen die u zichzelf als bestuurder of commissaris dient te stellen in het kader van de beperking van het risico van aansprakelijkheidstelling. Aanvullend is een vragenlijst opgenomen in het kader van de vrijwaring en vrijtekening van de bestuurder/commissaris.

Toolkit Commissariaat 2013

Model reglement raad van commissarissen van een vennootschap.

Toolkit Commissariaat 2013

Model profielschets van de raad van commissarissen van een vennootschap.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief