Raden van commissarissen bestaan nog vaak exclusief uit blanke mannen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Meer diversiteit in de RvC leidt tot een betere aansluiting op klantenkring en maatschappij, volgens Ernst & Young.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen vrijwillig de International Financial Reporting Standards hanteren. Daar wordt echter maar weinig gebruik van gemaakt. IFRS wordt als omvangrijk en complex ervaren.

Tabaksblat adviseert expliciet om meer prestatiegericht te belonen. Er is echter geen bewezen relatie tussen prestatiebeloning en een betere ondernemingperformance.

De verplichtingen voor pensioenen en andere employee benefits maken een steeds groter deel uit van het balanstotaal van ondernemingen. Dat gaat gepaard met toenemende financiële risico’s en kwetsbaarheid. Alle reden voor meer aandacht van commissarissen voor pensioenen, aldus Mercer.

Niet alleen de private sector worstelt met de discussies over goed bestuur. Ook de semi-publieke sector krijgt er meer en meer mee te maken. PWC ontwikkelde speciaal voor deze sector een document met 21 aanbevelingen voor de 21ste eeuw.

De kredietcrisis doet de roep om de one-tier board toenemen. Het eenlaags bestuursmodel zou leiden tot intensiever toezicht en een directer verantwoordelijkheid van commissarissen voor falend beleid.

Best Practice

Ik ben directeur-grootaandeelhouder van een familiebedrijf en las in de krant een onderzoek waarin wordt gehint op het invoeren van een Tabaksblat-achtige code voor MKB en familiebedrijven. Ik zit daar niet op te wachten, maar is dit een serieuze optie?

Werving & Selectie

Coöptatie neemt weer toe, terwijl de diversiteit in het toezicht juist gebaat is bij objectieve werving & selectie.

Toezichtportefeuille

Bij een maximering van het aantal commissariaten, zal een flink aantal organisaties en toezichthouders pijnlijke keuzes moeten maken. Welke posities wel, welke niet? Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat kwantiteit vaak de basis is voor kwaliteit. Susanne Stolte, voorzitter NCD, analyseert.

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief