Best Practice

Het dilemma

Ik ben president-commissaris bij een middelgroot beursgenoteerd bedrijf en zoek een opvolger voor de CEO die binnenkort afscheid neemt. De overige leden van de raad van bestuur zijn niet geschikt of stellen zich niet beschikbaar.

Aansprakelijkheid

De hoogste was er één van één miljard dollar. Zestig miljoen euro is geen uitzondering. Dagelijks vallen er bij AON hoge claims op de mat, gericht aan bestuurders en commissarissen van gefailleerde bedrijven of bedrijven in moeilijkheden. Ook de Madoff-affaire hakt er hard in.

Remuneratie

Wouter Bos sloot vorige week een ‘herenakkoord’ over matiging van bonussen en vertrekpremies met twaalf financiële instellingen.

Boekbespreking

In het boek Boardroom realities, building leaders across your board treedt een keur van  schrijvers aan om de leiderschapscapaciteit van de board te versterken. Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies las het boek alvast en vat samen. 

Jaarrekening

Het opnemen van een relatief geringe loonbelasting- of omzetbelastingschuld in de jaarrekening kan leiden tot het vermoeden van fiscale fraude, boetes, strafrechtelijke vervolging en imagoschade.

Rechtspositie

Door nieuwe Nederlandse regelgeving per 1 augustus 2009 – de Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht - is het mogelijk dat bij overtredingen door rechtspersonen sancties worden opgelegd aan medeplegers, leidinggevenden en opdrachtgevers van het verboden feit.

Risicomanagement

‘Net als andere mensen laten bestuurders zich bij hun beslissingen niet altijd leiden door zuiver rationele overwegingen. Veel van hun besluiten zijn het resultaat van emotionele processen. Zo is het emotioneel moeilijk om toe te geven dat een besluit verkeerd was.

Boekbespreking

Over boeken gesproken, Stefan Peij van de Governance University, heeft zijn Handboek Corporate Governance uit het begin van deze eeuw, alweer compleet herschreven. Gezien de recente ontwikkelingen op governancegebied niet geheel onbegrijpelijk.

Commissarissen zijn de spin in het web van bestuurdersbeloningen. Staat de beloning in de juiste relatie tot de geleverde prestatie? Is daadkrachtig optreden gewenst als variabele beloningen uitkomen op tientallen miljoenen?

Governance Radar

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel riep onlangs om een marktmeester om de invloed van activistische beleggers bij overnames te beteugelen. De VEB heeft eveneens een overnamecode gepresenteerd en ook de toenemende invloed van de staatsfondsen schreeuwt om een reactie.

Pagina's

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief