Wet Normering Topinkomens, WNT, nader verklaard

De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt ondermeer de grenzen vast van de honorering van bestuurders en commissarissen van semi-publieke organisaties. Aan de hand van praktijk situaties en casussen wordt middels deze notitie (april 2013) ingegaan op de werking en het toepassingsbereik van de WNT. 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief