Vraagtekens rond prestatiebeloning

Tabaksblat adviseert expliciet om meer prestatiegericht te belonen. Er is echter geen bewezen relatie tussen prestatiebeloning en een betere ondernemingperformance. De gehanteerde maatstaven zijn ondoelmatig en manipulatief, concludeert professor Mirjam van Praag op basis van onderzoek voor de Monitoring Commissie.

De Nederlandse Corporate Governance Code adviseert een sterke koppeling tussen beloning en prestaties van topbestuurders (o.a. paragraaf II.2 van de Code). In de afgelopen tijd is daar ook volop invulling aan gegeven. De gemiddelde waarde van de variabele beloning voor bestuursvoorzitters bedroeg in 2004 een miljoen euro; zeventig procent meer dan in 2002. Een explosie dus. Toch moeten we vraagtekens zetten bij deze conclusie, concludeert Van Praag. De aanname is dat er een relatie is tussen prestatiebeloning en het beter presteren van de onderneming. ‘Uit mijn literatuuronderzoek is volstrekt niet bewezen dat prestatiebeloning daadwerkelijk werkt. Grote probleem is dat er eigenlijk geen goede maatstaven zijn die prestatiebeloning tot een valide instrument maken. De maatstaven zijn vaak ondoelmatig. Ze zijn bijvoorbeeld te veel gericht op een onderdeel van iemands taken, of op de te korte termijn. Veel maatstaven zoals ze nu worden gebruikt zijn manipulatief.’ Van Praag pleit er daarom ook voor om de komende tijd veel meer onderzoek te doen om te komen tot goede maatstaven. Van Praag: ‘In essentie is prestatiebeloning een goed instrument, maar we moeten het wel goed toepassen.’

www.corpgov.nl

Rapport Van Praag

Auteur(s)
Mirjam van Praag
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2006-08

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief