Voorzittersregister introduceert geschiktheidstoets voor toezicht woningcorporaties

Woningcorporaties

Het nieuwe Voorzittersregister Woningcorporaties wil via een geschiktheidstoets voor RvC-voorzitters van woningcorporaties bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in het geschade toezicht binnen de sector. Initiatiefnemer en voorzitter is Jannes Verwer, oud-RvC-voorzitter Woonstad Rotterdam.

Voorzitters van de RvC van woningcorporaties kunnen vanaf 1 februari 2014 vrijwillig en op basis van een geschiktheidstoets in het register worden opgenomen. De beoordeling vindt plaats op basis van onder meer het CV, een praktijkcasus en een persoonlijk interview met twee ervaren personen die geen toezichtfunctie bekleden bij een woningcorporatie. Het toetsingspanel staat onder voorzitterschap van Jacqueline Rijsdijk (voormalig divisiedirecteur DNB en lid hoofddirectie ASR). Voorzitters met evidente ongeschiktheid worden niet toegelaten. Voorzitters die zijn opgenomen in het register verplichten zich om jaarlijks deel te nemen aan een peergroup-gesprek over actuele vraagstukken rond bestuur, toezicht en beleid in woningcorporaties.

Discussie over kwaliteit intern toezicht

Over de kwaliteit van het  interne toezicht van woningcorporaties bestaat veel discussie. Het bestuur van woningcorporaties is de afgelopen decennia complexer geworden, schetst de Stichting VoorzittersRegister Commissarissen Woningcorporaties (VRW). Dit komt door schaalvergroting, problemen in de vastgoedmarkten, een toenemende regeldruk, ingewikkelde financieringsvragen en uitgebreide publieke verantwoording. Bovendien hebben ernstige ontsporingen het vertrouwen ondermijnd in een adequate governance. En dat terwijl juist bij woningcorporaties goed intern toezicht zo belangrijk is omdat directe aandeelhoudersbelangen ontbreken.

Voorzitters spelen cruciale rol

Hoewel het gebrek aan vertrouwen volgens het Voorzittersregister onterecht terugslaat op de hele sector, groeit ook het besef dat extra regelgeving en overheidstoezicht geen substituut  zijn voor alert intern toezicht. Het is juist het interne toezicht dat door zijn directe betrokkenheid bij het bestuur kan voorkomen dat het fout gaat met het streven om goed en betaalbaar wonen voor iedereen  mogelijk te maken. Voorzitters hebben een initiërende en uitvoerende rol om de raden   van commissarissen goed te laten functioneren. Het Voorzittersregister vindt daarom dat primair de kwaliteit van het interne toezicht geborgd moet worden.

 

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014feb

Verder in deze Governance Update

Board wil eigen butler

Governance Radar

On Board

Commissarissen in de media

Boeken

Jaarboek Corporate Governance 2013/2014: leer – en leesplezier

Mutaties

Imtech-topman Gerard van de Aast commissaris bij NS

Lobby en ledengevoel

Verslag symposium Goed Bestuur Branche en Beroep

Nieuwe wet versterking bestuur pensioenfondsen

Gouden kans voor meer vrouwelijk toezicht!?

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief