Van onvoldoende naar voldoende, van voldoende naar goed

Boekbespreking
Commissarissen benchmarkonderzoek

Aalt Klaassen en Herbert Rijken voeren al een aantal jaren het Commissarissen Benchmarkonderzoek uit. ‘Om een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rondom verdere professionalisering van het commissariaat.’ Jacques Gerards van Best Advies las het onderzoek en concludeerde dat er een opwaartse weg zichtbaar is.

Dit jaar werkten 338 commissarissen en 13 secretarissen van raden van commissarissen mee aan het onderzoek. De resultaten zijn uitgewerkt in drie deelrapporten. Het eerste deel kreeg de titel mee: ‘Toezichtrol van commissarissen is weer leidend geworden’. Als uitkomst op de vraag hoe de commissarissen hun taken waarderen. In dit deel is veel interessants te lezen over het toekomstperspectief dat commissarissen bezighoudt, hun verbeterwensen en verbeterpunten en wat er de komende tijd op de agenda van de raad komt. In deel twee ‘Aan vooravond kentering relatiebeheer en verantwoording afleggen door RvC?’, komen de meningen van de commissarissen over dit relatiebeheer, de positie van de voordrachtcommissaris, de informatievoorziening en de verantwoording van de raad aan bod. In het slotdeel wordt gefocust op aspecten van wat de titel benoemt: ‘Werkgeversrol RvC: vooral niet op gewenst niveau bij evaluatie RvB’.

Stappen gezet

Aandacht voor de technische competenties van de raad, voor de samenwerking binnen de raad en voor de teamrollen gaat vooraf aan de bespreking van de samenwerking tussen raad en bestuur, de vertrouwensbasis die daarbij hoort en de evaluatie van het functioneren van het bestuur. Volgens de commissarissen zijn op dat punt nog stappen te maken.

Het beeld dat uit de drie deelrapporten naar voren komt, is dat het commissariaat zowel in de profit als in de not-for-profit een beweging zichtbaar is richting professioneel functioneren. Sommige aspecten daarvan zijn van 'onvoldoende naar voldoende' onderweg en andere van 'voldoende naar goed'. Het boeiende resultaat van dit onderzoek biedt commissarissen de gelegenheid hun persoonlijke opvattingen te toetsen aan wat een forse groep collegae daarvan vindt.

http://www.grantthornton.nl/commissarissenbenchmarkonderzoek

Auteur(s)
Jacques Gerards (Bureau Bestuurlijk Advies)
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016okt

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief