Is uw bestuurder nog geschikt?

Human resources
Nieuwe ontwikkeling: toetsing op fit met functieprofiel

Hoe weten commissarissen en toezichthouders of bestuurders nog voldoende zijn toegerust voor hun taken in een snel veranderende wereld? Een periodieke toetsing op competenties en gedrag biedt input voor een zo divers mogelijk samengesteld bestuur en een verbetering van de kwaliteit en effectiviteit, stellen Bert Kempen en Evelien Vlastuin, respectievelijk director en senior manager van KPMG Advisory.

We zien de laatste tijd steeds meer commissarissen en toezichthouders worstelen met de vraag of hun bestuurders nog wel passen bij de vraagstukken van deze tijd. Diverse schandalen maken dat interne governance en geschiktheid van bestuurders en commissarissen een groot politiek en maatschappelijk aandachtspunt blijft. Zo wil de Tweede Kamer dwingender voorschrijven wanneer De Nederlandsche Bank dient over te gaan tot hertoetsing van zittende bestuurders en commissarissen.

Gevoelige kwestie

Wanneer een onderneming negatief in de publiciteit komt, wordt steeds vaker gekeken naar de kwaliteit van het bestuur en vervolgens naar hoe de raad van commissarissen (rvc) die kwaliteit heeft bewaakt. Helaas blijkt vaak dat de rvc onvoldoende aandacht voor het functioneren van het bestuur kan aantonen. Steeds vaker komt dan ook de vraag naar voren of de intern toezichthouder wel scherp genoeg is naar het bestuur omtrent geschiktheid. Dit is vanzelfsprekend een gevoelige kwestie. Immers, als intern toezichthouder moet u zich een beeld vormen van de geschiktheid van de bestuurder, maar tegelijkertijd wilt u de relatie met het bestuur niet onnodig onder druk zetten. Toch wordt de roep vanuit politiek en maatschappij steeds dringender.

Objectief oordeel

We zien dan ook een nieuwe ontwikkeling: steeds meer financiële instellingen laten hun bestuurders periodiek onderzoeken op de fit met het functieprofiel, zowel op competenties als op professioneel gedrag. Door middel van deze toetsing, verkrijgt de intern toezichthouder een objectief oordeel over of de bestuurders nog voldoende passen bij wat heden ten dage wordt gevraagd. Door de toetsing te integreren in de human resources-cyclus, heeft deze ook geen persoonlijke lading meer, maar is deze onderdeel van een zorgvuldig HR-proces.

Waardevol proces

We hebben al een aantal van deze processen mogen begeleiden. Hoewel het voor de betrokkenen altijd spannend is (wanneer bent ú voor het laatst op competenties en professioneel gedrag beoordeeld?), merken we dat het ook helpt bij de verbetering van bestuurlijke collectieven. Immers, op deze manier wordt inzichtelijk welke competenties al aanwezig zijn en waar wellicht versterking is gewenst. Dit geeft de mogelijkheid om het bestuurscollectief zo divers mogelijk samen te stellen en zo de effectiviteit te verbeteren. Onze ervaring: als de koudwatervrees is verdwenen, zien zowel intern toezichthouders als bestuursleden het als een waardevol proces. Immers, een bestuur dat goed voor de taken is toegerust, komt alle partijen (de onderneming, het bestuur zelf en de maatschappij) ten goede.

Aandachtspunten:

  • Herijk regelmatig de functieprofielen en kijk kritisch naar de kennis, competenties, vaardigheden en het professionele gedrag die nodig zijn in de fase waar de onderneming nu voor staat.
  • Maak deze beoordeling een periodiek terugkerend element in de HR-cyclus voor het bestuur.
  • Maak duidelijk dat deze beoordeling geen signaal is dat een individuele bestuurder niet goed functioneert. Het gaat erom dat het collectief zo optimaal mogelijk is samengesteld.   

Meer contact met de auteurs?

Bert Kempen, Director KPMG Advisory: Kempen.bert@kpmg.nl

Evelien Vlastuin, Senior Manager KPMG Advisory: Vlastuin.evelien@kpmg.nl

Of klik hier voor contact met Evelien Vlastuin. 

Auteur(s)
Bert Kempen en Evelien Vlastuin (director en senior manager van KPMG Advisory)
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019feb

Verder in deze Governance Update

Werknemersparticipatie

Rol voor de commissaris bij succesformule?

VTW-Berenschot RvC-jaarverslagprijs voor Trudo Eindhoven

Handreiking leidt tot te veel uniformiteit

Over de alfa aap en feedforward

Waarom feedback geven en ontvangen zo moeilijk is

José R. Hernandez: Broken Business

Crisis vaak gevolg van systematisch falen

Naleving herziene code moet beter

Corporate governance

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

De disruptieve commissaris

Governance Radar

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief