Toolkit Toezicht Onderwijs (pdf)

Boeken

Nationaal Register heeft een nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs uitgebracht met handreikingen, checklists en praktijkvoorbeelden voor intern toezichthouders en bestuurders/directieleden in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

De Toolkit bestrijkt alle denkbare activiteiten waarmee met name de toezichthouders in het onderwijs te maken kunnen krijgen.

Interviews met onderwijstoezichthouders  

De eerste Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen (2009) is door vele raden van toezicht, besturen en directies opgevraagd en gebruikt. Wetgeving en codes zijn in de loop der jaren echter aangepast, er zijn discussies geweest over (toezicht op) onderwijskwaliteit en de contacten en verhoudingen met stakeholders. De Toolkit is geactualiseerd en bevat bovendien negen interviews met onderwijstoezichthouders.   

Toolkit over intern toezicht uitgereikt aan extern toezichthouder

Het eerste exemplaar van de Toolkit werd op 11 september tijdens het symposium Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur! in Leiden overhandigd aan Annette Roeters, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie. Zie ook het verslag van die bijeenkomst elders in dit e-zine.

De Toolkit Toezicht Onderwijs kwam tot stand door bijdragen van Dyade Advies, GITP, PwC, Rabobank Nederland, Van Doorne N.V., de VO-raad, VOS/ABB en VTOI.

Download de gehele publicatie hieronder.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014sep

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief