'Toezicht houden is verrijkend'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Rob Beuse (62), bestuurder van De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van commissarissen Ambulance Amsterdam

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland (Lelystad/Almere)
  • Lid Raad van Toezicht De Waerden (Noord-Holland)

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik heb gereageerd op een oproep van het Nationaal Register. Ik heb in mijn loopbaan ervaring opgedaan als bestuurder in zowel de zorg als het publieke domein. Die ervaring stel ik nu, op gepaste afstand, ten dienste aan de ambulancedienst. Ik ben benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Mijn affiniteit met HRM-vraagstukken heeft daar een rol in gespeeld. Ik ben onder andere voorzitter van de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.' 

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik woon in Amsterdam en neem van nabij waar welke belangrijke functie Ambulance Amsterdam speelt in de dagelijkse grootstedelijke hectiek. De professionals op de auto’s, in de meldkamer en op kantoor doen dingen die wij niet zomaar durven of kunnen. Ze doen dat onder grote tijdsdruk en onder de ogen van het publiek. Veel Amsterdammers en bewoners van de omliggende gemeenten weten dat ze op de ambulancedienst kunnen rekenen als het erop aankomt. Als ik kan helpen om dat vertrouwen te borgen en de ambulancedienst een stabiele toekomst te geven, dan doe ik dat graag.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Due diligence is wat zwaar aangezet, maar ik heb me uiteraard wel verdiept in de financiële documenten en de stukken waaruit ik kan opmaken met welke problemen Ambulance Amsterdam te maken heeft en wat de koers van de organisatie is. Het wordt je dan onmiddellijk duidelijk dat de ambulancedienst moet werken met een landelijk bekostigingsmodel dat niet past bij de bijzondere omstandigheden in Amsterdam: een grote stad met –zeker in de zomer- enige miljoenen tijdelijke en vaak uitgelaten bewoners. Professionals zijn bovendien moeilijk te vinden en te behouden in een stad waar de huizen duur en de parkeerplaatsen schaars zijn. De werkdruk is hoog en de vakorganisaties zitten erbovenop. Een complexe situatie dus die veel vraagt van het bestuur en de medewerkers. Te meer een reden om deze functie te aanvaarden.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Vooral door te lezen en gesprekken te voeren. In de komende periode wil ik ook graag langs gaan bij de verschillende onderdelen van de ambulancedienst. Dat is lastig met al die volle agenda’s en ik wil ook niemand voor de voeten lopen. Toch ga ik dat wel doen, al was het maar om de gedragswaarden en cultuur van de organisatie goed te leren kennen.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Er zijn vele uitdagingen en vraagstukken waarover de commissarissen advies kunnen geven en als klankbord kunnen fungeren voor het bestuur en de medewerkers. Zoals hiervoor al aangeduid: er zijn serieuze knelpunten in de wijze waarop de ambulancedienst wordt gefinancierd en de schaarste op de arbeidsmarkt is nijpend. Daarnaast heeft de ambulancedienst de ambitie om de dienstverlening voortdurend te vernieuwen, verbeteren en effectiever te maken. Op al die terreinen kan de toezichthouder een rol spelen door een constructief-kritische houding aan te nemen, als ware het een waarnemer van buitenaf.'      

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het zijn alle drie uiteraard toezichthoudende functies op het vertrouwde terrein van de zorg, maar voldoende verwijderd van mijn dagelijks werk in de revalidatiegeneeskunde om belangverstrengeling te vermijden. Ik heb uit persoonlijke interesse een zekere spreiding nagestreefd. Ik werk dagelijks in de curatieve kant van de zorg en vind het leuk om in mijn toezichthoudende functies op andere terreinen actief te zijn: verpleging en verzorging, verstandelijk gehandicapten en publieke gezondheidszorg. Flevoland is bovendien de provincie waar we onze kinderen hebben zien opgroeien, Noord-Holland is mijn geboortestreek en Amsterdam is de stad waar wij onze oude dag gaan doorbrengen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf punten voor toezichtfuncties bij grote rechtspersonen?

'Ik heb het al druk genoeg met drie toezichtfuncties, naast mijn gewone werk. Ik begrijp en waardeer de opvatting dat stapeling van toezichthoudende functies de diepgang en aandacht die nodig zijn voor een goede governance niet ten goede komt. Bovendien heb ik met mijn eigen Raad van Toezicht afgesproken dat ik me hierin beperk: drie is de limiet.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat varieert enorm, maar als ik het allemaal optel over een heel jaar kom ik, een beetje met de natte vinger,  op zo’n 160 uur. Nu heb ik niet echt een negen-tot-vijf baan, maar voor het gemak zou je kunnen zeggen: een halve dag per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Het is leerzaam om mee te kijken in een andere organisatie dan die waar je elke dag komt. Je wordt er wijzer van, je ziet nieuwe dingen en je ontdekt nieuwe gezichtspunten. Het verrijkt de manier waarop je je eigen organisatie bestuurt. Alleen daarom al is het de moeite waard om toezichthouder te zijn.' 

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018okt

Verder in deze Governance Update

Nieuw Rotterdam

Governance Radar

O, Commissarissen! Let op u rechtmatige saeck!

ING-zaak: Komt het nog tot een dramatisch steekspel voor de rechter?

IORP II: uitdagingen voor de inrichting van het governancesysteem

Wat is de toegevoegde waarde van IORP II?

Artificial intelligence vraagt om specifiek toezicht

Pleidooi voor specifieke AI-audit

Openheid als toverwoord

Scherp toezicht vraagt vertrouwen; maar dat is een delicate dynamiek

Geen garanties, wel goede start

Risicoanalyse integriteit bij te benoemen toezichthouders

Tax controversy: wat te doen?

Hoe "controversy-proof" bent u als commissaris?

'Toezicht houden is verrijkend'

De portefeuille van...

Dynamiek in de boardroom: waar op te letten?

'Het gaat vaak om dezelfde obstakels'

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief