Toenemende wet- en regelgeving in alle maatschappelijke sectoren vraagt om ongehoorzaamheid

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

André Loogman, 54 jaar, toezichthouder/commissaris en bestuursadviseur, voormalig accountant en assurancepartner bij PwC.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid van Raad van Commissarissen van Stichting Habion.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid Raad van Toezicht Stichting Pantein, Lid Raad van Commissarissen van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V., penningmeester Stichting Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

Stichting Habion verhuurt woningen aan senioren en instellingen aan verpleeg- en verzorgingshuizen. Habion heeft mij benoemd op basis van mijn financiële achtergrond en de kennis van de zorgsector,  specifiek de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de bekostiging daarvan. Deze kennis is van belang voor het rendement op langere termijn van de verhuurde wooneenheden van Habion en bij nieuwe investeringen.

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

Habion is een woningcorporatie en betekent voor mij als toezichthouder een relatief nieuw gebied. Daarmee verbreed ik mijn blikveld. Tegelijkertijd komt mijn jarenlange ervaring als accountant in de zorgsector er goed van pas en liggen er raakvlakken met mijn commissariaten bij zorginstellingen. Ik kijk ook uit naar de samenwerking in het bestaande team van commissarissen.

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

Tijdens de selectieprocedure heb ik veel stukken ontvangen en recente jaarverslagen en diverse stukken van de website van Habion beoordeeld. Het jaarverslag bevat bijvoorbeeld ook een prognose van de financiële positie op middellange termijn. En het verslag van de Raad van Commissarissen geeft inzicht in de rolverdeling tussen bestuur en toezicht. Verder heb ik me verdiept in de samenstelling en achtergrond van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.  

Hoe hebt u zich ingewerkt?

De benoeming bij Habion is per 1 juli aanstaande. Er ligt echter al een goed programma voor me klaar. In de agenda staan gesprekken met mede commissarissen, de bestuurders, enkele leden van het management en diverse locatie-bezoeken. Ook ben ik uitgenodigd voor de strategiedag, hoewel deze nog voor de formele benoeming plaatsvindt. Goed om zo van start te kunnen gaan.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?

De belangrijkste uitdaging voor Habion is het toekomstbestendig maken en houden van het woningbezit in de sterk veranderende markt van de huisvesting voor senioren. De rol van de Raad van Commissarissen daarbij is steeds de juiste vragen te blijven stellen, risico te identificeren en de lange termijn strategie in de gaten te houden. Maar ook om de Raad van Bestuur uit te dagen voldoende (uiteraard verantwoorde) risico’s te nemen. Habion is immers een maatschappelijke onderneming die haar vermogen moet blijven investeren in huisvesting voor senioren.

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

Habion is als woningcorporatie een mooie verbreding, naast de bestaande commissariaten bij de twee zorginstellingen, die elk een eigen karakter hebben. Habion sluit verder mooi aan bij Pantein, dat zorg en verblijf levert aan senioren in verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze commissariaten zijn in feite mijn hoofdfunctie.

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

De drie commissariaten zijn bij grote rechtspersonen; uiteraard is mijn portefeuille Irrgang–proof.

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

Dit wisselt behoorlijk in de loop van het jaar, bij de drie organisaties ben ik ook lid of voorzitter van de auditcommissie. En wat ook opvalt is het toenemende aantal meetings met mensen dieper in de organisatie. Ik ga uit van totaal 8 á 9 dagen per maand. Ik heb voldoende tijd voor mijn andere activiteiten als bestuursadviseur.

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

Wat opvalt is de immer toenemende wet- en regelgeving in alle maatschappelijke sectoren. Blijkbaar zijn we nog niet in staat die groei te stoppen. Ik nodig bestuurders van harte uit tot meer en bewuste ongehoorzaamheid. Uiteraard omgeven met het juiste debat, zodat commissarissen hun bestuurders op juiste wijze kunnen steunen (zo nodig beschermen) daarbij.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2017jun

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief