‘Toekomstige crisis in lijn der verwachting’

Boekbespreking

Jacques Gerards van Best Advies heeft het boek The Maze of Banking, History, Theory, Crisis van Gary B. Gordon gelezen en kan maar tot één conclusie komen. Een fundamentele herziening van de bankwereld is nog niet op gang gekomen en een nieuwe crisis lijkt slechts een kwestie van tijd.

Na de bankencrisis van 2007-2008 bleven analisten zich afvragen hoe het zit met de betrouwbaarheid van banken over de gehele wereld en waarom financiële crises zich voordoen. Ook de vraag wat de gezamenlijke schuld van banken betekent voor het financieel-economisch stelsel van de wereld bleef. Een van de mensen die goed ingevoerd en deskundig is om op deze vragen een antwoord te geven, is Gary B. Gordon. Hij schreef eerder Slapped by the Invisible Hand, Misunderstanding Financial Crises en samen met Charlie Calomiris The origins of banking panics: Models, Facts and Bank Regulation. Hij heeft banken, hun handel en wandel en hun crises sedert zijn promotie over Banking Panics in 1983 gevolgd. Een deel van het resultaat daarvan is een reeks van wetenschappelijke artikelen over deze drie onderwerpen, die gebundeld The Maze of Banking, de doolhof van het bankwezen, vormen.                              

Problematiek schets

In zijn inleiding schetst de auteur een overzicht van de problematiek, waarna hij het thema banken en hun omgang met schulden in vier artikelen behandelt. Voor de bespreking van banken in paniek zet hij zes artikelen bijeen, gevolgd door een drietal epistels over wat banken doen en hoe zij functioneren. Het vierde onderwerp is de verandering in het bankwezen, in de banken en in het bankieren. Hij sluit af met artikelen waarin er wat dieper gekeken wordt naar de crisis van 2007-2008.

Stevige kost

Een reeks interessante waarnemingen komt voorbij: de chaotisch te noemen wordingsgeschiedenis van het bankwezen in de negentiende eeuw, de achterhaalde bankconcepten uit die eeuw, de afwezigheid van fundamentele aanpassingen aan de veranderde en veranderende maatschappij en economie, systeemfouten, de dominantie van persoonlijke belangen en de waardenverschuivingen (niet te verwarren met waarde-verplaatsingen)…. Zijn beschrijving van de geschiedenis van vooral het Amerikaanse bankwezen is stevige kost, waarin zelfs de door banken gehanteerde formules bij het aangaan van proposities ter vermijding van risico’s uiteengezet en bekritiseerd worden. 

Aanrader voor commissarissen

Voor commissarissen die wat dieper willen kijken dan de crisesbeschrijvingen van hoe en wanneer er wat gebeurde en bovenal wie daarin figureerden, is het boek een aanrader. Lezen zet aan tot nadenken. Mij bekroop de gedachte dat er in het bankwezen aan de oppervlakte wel aanpassingen in de goede richting gedaan worden, maar dat de hoognodige fundamentele herziening van het stelsel niet of nog onvoldoende op gang komt. En dat betekent dat na de diverse bankcrises een toekomstige crisis nog altijd verwacht mag worden. 

Gary B. Gordon, The Maze of Banking, History, Theory, Crisis.  Oxford University Press, 2015

http://www.bestadvies.nl/

Auteur(s)
Jacques Gerards
Best Advies
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2015jun

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief