Tips voor toezicht op duurzaam ondernemen

Het maatschappelijke belang van duurzaam ondernemen groeit sterk en daarmee het belang van goed toezicht. Toch krijgt duurzaam ondernemen nog weinig aandacht van de raad van commissarissen. Nancy Kamp-Roelands en Luc Quadackers van Ernst & Young stelden een lijst tips op voor ‘duurzaam’ toezicht.

De code-Tabaksblat gaat niet expliciet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dezelfde code geeft echter wel aan dat de belangen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet mogen worden geschaad. Dit betekent dat commissarissen dus ook de belanghebbenden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen te bedienen.

Vendrik en Ouwehand hebben de regering bovendien verzocht om de bijdrage van aandeelhouders aan maatschappelijk verantwoord ondernemen nader te onderzoeken en daarbij mogelijk voorstellen tot verbetering van de Nederlandse Corporate Governance Code te geven.

Verder heeft de internationale corporate governance code van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) de maatschappelijke verantwoordelijkheden voor multinationale ondernemingen in een afzonderlijke gedragscode uitgewerkt. De Nederlandse regering heeft deze gedragscode ook ondertekend.

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen scoren hoog in de Dow Jones Sustainability World Index. Nederlandse ondernemingen eisen in vier van de achttien sectoren de eerste plaats op. Toch krijgt duurzaam ondernemen nog te weinig aandacht van de raad van commissarissen.

Nancy Kamp-Roelands en Luc Quadackers van Ernst & Young stelden een lijst tips op voor beter toezicht op duurzaam ondernemen:

  • Geef duurzaam ondernemen een vaste plek op de agenda van de RvC;
  • Stel kritische vragen over de wijze waarop de onderneming haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt; Omvat het MVO-beleid ook de issues die spelen met betrekking tot de ‘core business’ van de organisatie?
  • Bekijk kritisch of de onderneming de kansen op het gebied van MVO voldoende benut. Het identificeren van maatschappelijke issues leidt tot nieuwe marktkansen, verbeterd risicomanagement, een pro-actief management, een grotere betrokkenheid van werknemers en efficiencybesparingen. Is hier voldoende aandacht voor?

Het volledige artikel is niet meer beschikbaar.

www.ey.nl

Auteur(s)
Nancy Kamp-Roelands
Luc Quadackers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-08

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief