Strategie en informatievoorziening raad van commissarissen

Toolkit Commissariaat 2013
checklist strategievorming en informatie aan de raad van commissarissen

Checklist en achtergrond bij het strategisch besluitvormingsproces en de daaraan ten grondslag liggende informatievraag van de raad van commissarissen.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief