‘Stimuleer bevlogenheid, beperk bureaucratie’

Column
Oproep aan zorgtoezichthouders

Stapeling van toezicht, lijstjes en controlesystemen in de zorg werkt verlammend, biedt schijnzekerheid en is frustrerend voor medewerkers. Toezichthouders moeten de lijstjescultuur tot een minimum beperken en bevlogen medewerkers ruim baan geven, aldus Custom Management-vennoot Siety de Jager.  

Voor toezichthouders is het belangrijk om zich dit te realiseren. De beweging om steeds meer verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en professionals zelf verantwoordelijkheid te geven voor het verlenen van goede en betaalbare zorg, vraagt van toezichthouders afstand te nemen van bovengenoemde schijnzekerheden. Pas dan krijgt de bestuurder de ruimte om de professionals de ruimte te geven. Waarom is dat zo belangrijk en hoe ga je daar als toezicht mee om?

Passie hoogst in de zorg

FunktieMediair en Schouten & Nelissen hebben vorig jaar een bevlogenheidsonderzoek onder zesduizend medewerkers in de zorg uitgevoerd. Omdat hetzelfde onderzoek ook in andere sectoren is gedaan, is er veel vergelijkingsmateriaal. In de zorg blijken de bevlogenheid en passie in het werk aanzienlijk hoger dan in andere sectoren: 41% in de zorg tegenover 25% in de benchmark. Daarbij is de bevlogenheid groter in de care dan in de cure. De zorg scoort beter dan bijvoorbeeld het onderwijs, een sector waar mensenwerk ook centraal staat. Zorgmensen zijn trots en enthousiast over hun werk.

Erkenning en waardering

Voorspellers voor bevlogenheid zijn ontplooiingsmogelijkheden, duidelijke afspraken over wat er van mensen verwacht wordt en het hebben van regie. Medewerkers geven aan dat erkenning en waardering belangrijk zijn voor het behoud van hun passie. De vele formaliteiten en bureaucratie zijn funest voor hun bevlogenheid.

Sturen op tevredenheid patiënt

Is er iets mooiers dan deze bevlogen medewerkers de ruimte te geven en ervoor te zorgen dat zij hun passie kunnen waarmaken? Toezichthouders zouden vooral hierop moeten letten. Natuurlijk moet er ook getoetst worden of de kosten in verhouding zijn tot de opbrengsten, maar belast daar de medewerkers zo min mogelijk mee. Iedereen begrijpt dat er verantwoording moet worden afgelegd. Bovendien hebben mensen op de werkvloer zelf ook feedback nodig om te weten of ze het goed doen. Houd het daarom simpel: wat is erop tegen om alleen op productiviteit en tevredenheid van cliënten te sturen?

Lijstjes beperken

En het toezicht dan? Beperk de lijstjes tot een minimum, laat je informeren over de ontplooiingsmogelijkheden, de eigen regie van medewerkers en de helderheid van de verwachtingen die aan medewerkers worden gesteld. En vraag door over bureaucratie. Verstoor de passie niet!

Klik hier voor meer informatie.

Auteur(s)
Siety de Jager
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014sep

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief