Samenstelling RvC moet maatschappij weerspiegelen

Raden van commissarissen bestaan nog vaak exclusief uit blanke mannen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Meer diversiteit in de RvC leidt tot een betere aansluiting op klantenkring en maatschappij, volgens Ernst & Young.

Brits onderzoek* toont aan dat de hoeveelheid vrouwen die deel uitmaken van de (one-tier) board per bedrijfstak verschilt. De meeste vrouwen zitten in de boards van detailhandelsbedrijven, nutsbedrijven, media en banken. Dat zijn allemaal bedrijfstakken die relatief dicht bij de consument staan. Bij een klantgedreven onderneming is het namelijk van groot belang dat de board een afspiegeling vormt van de klantenkring. Bovendien kan het leiden tot betere relaties met externe instituties.

De bovengemiddelde aanwezigheid van vrouwen in deze boards vormt echter geen weerspiegeling van de hoeveelheid vrouwen in de bedrijfstak als geheel. Vaak zijn de boards dan ook niet representatief voor de maatschappij. Volgens de Britse onderzoekers bestaan de boards meestal uit blanke mannen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen en eerdere ervaring hebben met commissariaten. Veel literatuur noemt dat een teken van zwakke corporate governance en een gemiste kans. Betere aansluiting op de maatschappij en klantenkring leidt immers tot een betere voeling met de klant en met belangenbehartigers.

Een onderzoek onder Australische boards** keek of er een relatie bestaat tussen het type bedrijfstak en de diversiteit en onafhankelijkheid van de board. Het soort bedrijfstak blijkt significant samen te hangen met de mate van onafhankelijkheid van de board. Ondernemingen die werkzaam zijn in de industriële sector hebben bijvoorbeeld meer onafhankelijke boards. Dit kan een gevolg zijn van de potentiële politieke kosten die geassocieerd worden met deze sector. Volgens de onderzoekers demonstreert men door een meer onafhankelijke board de wil om goede corporate governance na te streven.

Het type bedrijfstak blijkt ook invloed te hebben op de diversiteit in leeftijd van de boardleden. Bedrijven die actief zijn in de consumentenproducten, hebben een meer gespreide leeftijd in de board. Ook hier blijkt dus dat ondernemingen met een zeer diverse groep aan consumenten, de belangen van de klant beter kunnen representeren door een meer diverse samenstelling van de board.

Het is dan ook raadzaam om de volgende onderwerpen in de raad van commissarissen aan de orde te stellen:

  • bespreek waarom er geen of een beperkt aantal vrouwen zitting hebben in de raad;
  • heeft u of een van uw collega-commissarissen specifieke kennis met betrekking tot de klanten van de onderneming?;
  • bespreek of de commissarissen voldoende binding hebben met belanghebbenden (anders dan de aandeelhouder), zodat u weet wat er bij hen leeft;
  • is de raad van commissarissen voldoende jong?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat diversiteit in de board loont. Indien uw raad hier niet aan voldoet, zult in ieder geval een antwoord op de vraag moeten hebben waarom de raad niet voldoet.


*  Brammer, Millington en Pavelin, ‘Gender and Ethnic Diversity Among UK Corporate Boards’
** Kang, Cheng en Gray, Corporate Governance and Board Composition: diversity and independence of Australian boards

www.ey.nl

Auteur(s)
Ernst & Young
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-04

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief