Relatie raad van commissarissen met bank/financier

Toolkit Commissariaat 2013
Praktische aspecten

Hoe geven wij vanuit de raad van commissarissen invulling aan de relatie met de bankier, praktische aspecten ter overweging.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief