Registratiedatum bevordert participatie van aandeelhouders

Voor institutionele beleggers is het van groot belang dat aandelen niet meer geblokkeerd worden in de periode voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering. Een recente wetswijziging maakt het mogelijk gebruik te maken van een registratiedatum, zodat het blokkeren van aandelen onnodig wordt. Daarvoor moeten vennootschappen veelal wel hun statuten wijzigen, zegt ABN AMRO Asset Management.

Het blokkeren van aandelen voor de registratie is voor veel (buitenlandse) institutionele beleggers een reden om niet te stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Als aandelen geblokkeerd zijn kunnen institutionele beleggers de aandelen immers niet verkopen, wat hun handelingsvrijheid beperkt. Dit heeft een impact op de aandeelhoudersparticipatie, te meer als men zich realiseert dat meer dan zeventig procent van de beursgenoteerde aandelen in handen is van buitenlandse aandeelhouders.
Op 1 januari 2007 is een aantal nieuwe bepalingen over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de aandeelhoudersvergadering in werking getreden. Een van de bepalingen betreft de wijziging van de registratiedatum van zeven dagen voor de aandeelhoudersvergadering naar maximaal dertig dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Door gebruik te maken van een langere periode tussen registratiedatum en aandeelhoudersvergadering hoeven aandelen niet langer te worden geblokkeerd. Dit wordt als een groot voordeel gezien door de institutionele beleggers.
ABN AMRO Asset Management verwacht dat hierdoor de aandeelhoudersparticipatie toe zal nemen. In 2006 lag de participatie op de aandeelhoudersvergadering van AEX-fondsen rond de 56 procent (44 procent als de gecertificeerde vennootschappen buiten beschouwing worden gelaten). Door gebruik te maken van een registratiedatum zal ook de problematiek rond securities lending afnemen.
Het invoeren van een registratiedatum is niet verplicht. ABN AMRO Asset Management juicht het echter toe als vennootschappen een registratiedatum van dertig dagen gaan hanteren. Daarvoor moet de vennootschap meestal wel actie ondernemen. In veel statuten van beursgenoteerde ondernemingen is al een clausule opgenomen voor het hanteren van een registratiedatum. Deze is echter vaak gesteld op zeven dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Er is dus in veel gevallen een statutenwijziging nodig om een registratiedatum in te voeren dan wel te wijzigen in dertig dagen. Aangezien een statutenwijziging goedkeuring behoeft van de algemene vergadering van aandeelhouders is de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering een uitgelezen moment voor zo´n wijziging.

www.abnamro.nl

Auteur(s)
ABN AMRO Asset Management
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief