Raad van advies populair

FAMILY GOVERNANCE
Onderzoek Windesheim naar goed bestuur bij familiebedrijven

Een beperkte groep Nederlandse familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf is bezig met aanpassingen van de bestuursstructuur in het licht van goed bestuur. De drempel om daartoe over te gaan wordt als hoog ervaren. Als ondernemers die stap zetten, doen ze dat vaak naar aanleiding van een opvolgingssituatie of uit behoefte aan een klankbord, met het oog op risicobeheersing en de waarborging van continuïteit. De raad van advies is dan een relatief populaire oplossing, die bij veel ondernemers tot tevredenheid leidt. Dit blijkt uit onderzoek dat het lectoraat Familiebedrijven van hogeschool Windesheim de afgelopen twee jaar deed bij MKB-familiebedrijven.

Online barometer voor passende bestuursvormen

Het onderzoek levert best practices op, die zijn beschreven in het onderzoeksrapport. Daarnaast is een ‘online barometer’ ontwikkeld waarmee ondernemers een indicatie krijgen van passende bestuursvormen. Ilse Matser, lector Familiebedrijven en directeur van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB): ‘Het opzetten van goed bestuur kost meer tijd dan ondernemers in eerste instantie denken. Dat komt onder andere omdat goed bestuur altijd maatwerk is en er dus tijd voor nodig is om te bepalen wat bij hun specifieke situatie past. Sommige ondernemers zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het opstellen van een familiestatuut, omdat de afstemming en afspraken over de rol van de familie bij het bedrijf belangrijke thema’s waren. Andere ondernemers waren juist op zoek naar een klankbord en zijn gestart met een raad van advies.’

www.windesheim.nl/familiebedrijven

Dit artikel is gepubliceerd in
gu2013-11

Verder in deze Governance Update

Raad van advies populair

FAMILY GOVERNANCE

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief