Publiek ontslag

Column

Timo Huges vertrok als topman bij NS. Maar volgens oprichter en voorzitter van Public Space Foundation Steven de Waal, paste de gang van zaken inclusief een publieke terechtstelling niet bij de principes van good governance.

Er deed zich de afgelopen tijd iets vreemds voor. Politiek en publieke opinie zaten nogal achter NS aan in het verlengde van de parlementaire enquête naar de aanschaf van een trein die maar niet wilde rijden. In dat kritische klimaat kondigde minister Dijsselbloem als enig aandeelhouder van NS openlijk een pittig gesprek aan met NS-topman Timo Huges. Aanleiding was een onthullend rapport van de ACM over fraude en actief vissen naar en gebruik maken van vertrouwelijke informatie bij een aanbesteding in Limburg. Andere partijen, zoals parlementariërs en de FNV, zochten alvast de publiciteit om te melden dat de topman weg moest. Het gesprek met Dijsselbloem zou moeten gaan over zijn (eind)verantwoordelijkheid. Daarop stapte Huges per direct op, nog zonder dat het gesprek had plaatsgevonden.

Veel vragen rol RvC

Hierdoor leek het alsof hij rechtstreeks en publiekelijk door de aandeelhouder ontslagen werd. Het was natuurlijk politiek niet in het belang van Dijsselbloem dit te ontkennen. Het imago van een slagvaardige en verontwaardigde politiek bestuurder tegenover een rommelende bedrijfsman was te mooi om te laten lopen. Deze rol in ontslag en de publieke terechtstelling als procedure, passen echter niet bij good governance. Het roept vooral veel vragen op over de rol van de raad van commissarissen. Deze wordt juist geacht de werkgever te zijn van het bestuur, af te wegen of een topman nog te handhaven is en vooral welke schade de onderneming in zijn geheel (strategie, allianties, lopende reorganisaties) van een eventueel ontslag ondervindt. In latere berichten werd dit dan ook gecorrigeerd. Er werd nu gemeld dat eerst de RvC het vertrouwen in Huges had verloren en Dijsselbloem zich daarbij had aangesloten. Er bleken twee doodzonden in het spel. Huges had de RvC niet alles verteld over zijn eigen rol en deze rol bleek veel actiever en directer dan alleen een vorm van eindverantwoordelijkheid. Het direct opstappen en het niet meekrijgen van een vertrekvergoeding bevestigden dit beeld.

Mediarijk tijdperk

Dit soort casussen gaan we in toenemende mate zien in deze mediarijke tijd. Het zal nog een hele kunst zijn de rollen ook naar buiten zuiver te houden.  Het wegnemen van vooroordelen, het rechtzetten van misverstanden en het goed communiceren, vaak in korte tijd, over de rollen en besluiten, zal af en toe een dagtaak zijn. 

https://www.publicspace.nl/

Auteur(s)
Steven de Waal
Public Space Foundation
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2015jun

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief